Ivo-chef lämnar för Socialstyrelsen

Sabina Wikgren Orstam blir avdelningschef på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten.

Axel Hyttnäs Telin

Med start i december lämnar Sabina Wikgren Orstam Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), där hon har varit med sedan myndigheten inrättades 2013.

Socialstyrelsen skriver på Linkedin att Sabina Wikgren Orstam är väl införstådd med det nya jobbets utmaningar, då hon genom Ivos tillsynsarbete har sett många av de brister som finns.

– Att arbeta med att ta fram kunskapsstöd och riktlinjer för att underlätta för det viktiga arbete som görs inom socialtjänsten och omsorgen är oerhört viktigt, men också att verka för att omsätta detta i praktiken, säger Wikgren Orstam.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00