Ingves idé: Slå ihop Riksbanken med Finansinspektionen

Den tidigare riksbankschefen Stefan Ingves vill se en samlad myndighet som bär ansvaret för den finansiella stabiliteten. Men är det rätt lösning för att nå stabilitet?

Stefan Ingves vill att Riksbanken och Finansinspektionen slås ihop. Men vad tycker ekonomerna? Till höger: Klas Eklund, chefsstrateg på Dahlgren Capital, och Laura Hartman, tidigare chefsekonom på LO.
Stefan Ingves vill att Riksbanken och Finansinspektionen slås ihop. Men vad tycker ekonomerna? Till höger: Klas Eklund, chefsstrateg på Dahlgren Capital, och Laura Hartman, tidigare chefsekonom på LO.Foto: Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT, Anders Wiklund/TT
Miranda Olsson

Det var i en intervju med Svenska Dagbladet, en av de första sedan Stefan Ingves lämnat karantänen efter att ha avgått som riksbankschef, som förslaget dök upp igen.

– Det är dags att slå ihop Finansinspektionen och Riksbanken, inte minst om det skulle vara så att Sverige går med i euron, sade han till tidningen.

Första gången han öppet gick ut med idéen var ett drygt decennium sedan då det skulle avgöras vem som skulle bära ansvaret för makrotillsynen i Sverige. Uppgiften föll på Finansinspektionen. Men det innebär inte att Stefan Ingves släppt tanken.

– Det här är en hjärtefråga för honom. Stefan Ingves är världsmästare i finansiell stabilitet och för honom är det naturligt att de här frågorna om stabilitet och penningvärde behandlas av samma myndighet, vilket också är vanligt i andra länder, säger nationalekonomen Klas Eklund, i dag chefsstrateg på Dahlgren Capital.

Hade man följt Stefan Ingves råd så hade inte utvecklingen blivit så bekymmersam, menar Eklund. I stället följde en utveckling med låga räntor, följt av utmaningar som sedan Finansinspektionen fick ta hand om.

– När Finansinspektionen fick ansvaret för stabiliteten fick man den här konflikten. Den blev inbäddad i Riksbankens politik för Ingves när han inte fick som han ville.

– Om Riksbanken haft ett tydligare mandat att bekämpa finansiell instabilitet hade det varit möjligt att de inte sänkt räntan lika mycket och inte drivit en lika expansiv politik för att förhindra finansiella bubblor, däribland på fastighetsmarknaden. Men det vet vi ju inte, säger Eklund till Altinget. 

Det blir för stor makt på en myndighet.

Laura Hartman
Ekonom

Kritisk till sammanslagning

Laura Hartman, tidigare chefsekonom på LO, anser visserligen att Riksbanken haft ett ensidigt fokus på inflationen och blundat för andra faktorers påverkan på ekonomin, men är skeptisk till en sammanslagning.

– Riksbanken har redan ett uppdrag att ta hänsyn till det också. Det Stefan Ingves återigen framför är någonting mycket mer långtgående. Att slå ihop Finansinspektionen och Riksbanken och på något sätt uppnå en bättre finansiell stabilitet, jag är inte alls förtjust i den tanken, säger hon till Altinget.

Hon pekar även på Riksbankens oberoende roll, jämfört med Finansinspektionen som verkar under finansdepartementet.

– Det andra argumentet är helt enkelt demokratiskt. Det blir för stor makt på en myndighet. Bara under de senaste åren har vi sett hur Riksbankens åtgärder har haft stora fördelningspolitiska konsekvenser, som vi egentligen vill att demokratiskt valda politiker rår över, säger Hartman som inte vill se mer makt överföras till centralbanken.

Klas Eklund menar däremot att den risken minskat med den nya riksbankslagen.

– Den säger att Riksbanken ska föra en politik som är proportionell och tar hänsyn till bieffekter. Den får inte ta i för mycket eller för lite. Så den nya riksbankslagen har lite grann kringskurit Riksbanken får man säga, säger han. 

På sikt tycker jag att de olika faktorerna bör hanteras samtidigt och i gott samförstånd.

Klas Eklund
Nationalekonom

”Akuta behovet har minskat”

I dag samlas Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden i Finansiella stabilitetsrådet. Under ledning av finansmarknadsminister Niklas Wykman diskuterar rådet frågor av betydelse för stabiliteten.

– Där har visserligen då Finansinspektionen den största makten genom olika typer av åtgärder som lånetak och amorteringskrav, och Riksbanken har räntan, men tanken är att myndigheterna ska kunna prata ihop sig, dela kunskap och tillsammans fatta kloka beslut, säger Laura Hartman.

Att det inte skulle räcka tror hon inte.

– Jag tycker att det är ett exempel på ett klassiskt problem som vi har överallt. Att om man inte lyckas få till den här samverkan så ska det bli bättre av att slå ihop myndigheterna.

– Om du har flera mål för samma myndighet kvarstår målkonflikten. Det behöver inte nödvändigtvis lösas genom att lyfta in allting i samma myndighet. Då är man olika avdelningar och vi vet att det även inom organisationer kan vara svårt att jobba ihop.

Laura Hartman tycker att man i stället för en sammanslagning bör säkerställa att man jobbar på att förbättra samarbetet.

Det anser Klas Eklund att man också gjort. Sedan Stefan Ingves första utspel 2013 ser han i dag inte lika starka skäl att slå ihop myndigheterna. Särskilt inte när Riksbanken och Finansinspektionen i dagens läge, med inflationsbekämpningen, drar åt samma håll. 

– Det akuta behovet har minskat. Man samarbetar också bättre nu än tidigare och träffas regelbundet. Sen kanske det hjälper att Erik Thedéen själv varit chef för Finansinspektionen, men grundfrågan kvarstår, säger Eklund.

– På sikt tycker jag att de olika faktorerna bör hanteras samtidigt och i gott samförstånd och det borde ju vara lättare i en ny myndighet. Inte minst på lång sikt om Sverige går över till euron, då kommer vi in i det europeiska samarbetet på ett annat sätt. 

Läs också

Nämnda personer

Laura Hartman

Tidigare chefsekonom LO, ordförande Tillitsdelegationen, hållbarhetschef Uppsala kommun
Doktor i nationalekonomi (Uppsala uni., 2002)

Stefan Ingves

Tidigare riksbankschef
Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm, 1976), ek. dr (Handelshögskolan i Stockholm, 1984)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00