Debatt

Hyresgästföreningen: Nu avgörs bostadspolitiken för de kommande fyra åren

Vi i Hyresgästföreningen är partipolitiskt obundna. Men vår granskning visar på betydande skillnader mellan partiernas avsikter och röstbeteenden i för hyresgästerna centrala frågeställningar, skriver Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder.

Om tre dagar är det val till riksdag, regioner och kommuner. Här avgörs bostadspolitiken för de kommande fyra åren, skriver Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder.
Om tre dagar är det val till riksdag, regioner och kommuner. Här avgörs bostadspolitiken för de kommande fyra åren, skriver Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder.Foto: Pressbild/Janerik Henriksson/TT/Montage
Marie Linder
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Om tre dagar är det val till riksdag, regioner och kommuner. Här avgörs bostadspolitiken för de kommande fyra åren. Så hur ska landets över 2 miljoner röstberättigade hyresgäster tänka när dom lägger sin röst?

Frågan om byggande av rimligt prissatta hyresrätter ska stimuleras genom subventioner eller ej, delar riksdagens partier i två delar

Vi på Hyresgästföreningen har granskat partiernas bostadspolitiska idéer och deras ageranden i riksdagen under den gångna mandatperioden. Vi är partipolitiskt obundna och företräder våra medlemmars intressen. Vi skulle inget hellre önska än att hyresgästernas rättigheter var tryggade oavsett vem som vinner valet. Men vår granskning visar på betydande skillnader mellan partiernas avsikter och röstbeteenden i för hyresgästerna centrala frågeställningar.

Två lag i flera frågor

Under mandatperioden har vi identifierat 13 kritiska bostadspolitiska vägval.

Det är alltifrån ett effektivt ingripande vid misskötsel av hus, till förbättrat skydd vid renoveringar, höjt bostadstillägg till pensionärer och flertalet omröstningar om investeringsstödets vara eller icke vara. En del frågor, som ökade möjligheter för en kommun att vidta åtgärder mot slumvärdar har röstats igenom enhälligt. Andra förslag, som investeringsstödet och förbättrat skydd vid renoveringar har delat riksdagen i ett rödgrönt läger som är för, och den forna alliansen samt SD som röstat mot.

Inte ens en stärkt rättighetslagstiftning för hyresgäster när det värsta inträffar och lägenheten brinner upp, passerade riksdagen smärtfritt, där Liberalerna avstod, Moderaterna hade invändningar och Sverigedemokraterna röstade emot.

Men valet handlar som bekant om nästa mandatperiod. Så vilken framtid vill partierna se för landets hyresgäster? Vi har jämfört hyresgästernas tre prioriterade frågor i valet med vad partierna uttryckt i de bostadspolitiska motioner de lagt på riksdagens bord.

Utjämna boskatterna

Det är ett faktum att dagens bostadsrätts- och villaägare får sitt boende subventionerat genom ränteavdrag, slopad uppskovsränta och ROT-avdrag. De forna allianspartierna plus SD har ingen politik för att utjämna skillnaderna. De rödgröna partierna identifierar skatteklyftan som ett problem, men saknar i flera fall praktisk politik för att åtgärda orättvisan. Och efter åtta år med Socialdemokratiskt ledda regeringar saknas de konkreta förslagen för att ge hyresgästerna och hyresrätten samma fördelar som tillkommer det ägda boendet.

Stöd till renoveringar

Stora delar av Sveriges fastighetsbestånd, bland annat 300 000 lägenheter från miljonprogrammets dagar, är i stort behov av upprustning. Fastighetsägare har skjutit upp renoveringar som var för sig inte hade påverkat hyresnivåerna något extremt, men som skapar en hyreschock när de nu sammanfaller. Som det ser ut nu får hushållen ta konsekvenserna i form av renovräkningar och konceptrenoveringar och det är inte ovanligt med hyreshöjningar på över 60 procent. Frågan om olika former av stöd till renovering av hyresrätter för att mildra hyreschocken delar riksdagens partier mellan en rödgrön del som vill se stöd och ökade rättigheter för hyresgäster, och en del bestående av forna alliansen plus SD, som saknar en politik för att förhindra renovräkning.

Statlig finansiering av bostadsbyggande

Fram till 1990–talet tog svenska staten ansvar för att finansiera bostadsproduktion, bland annat med statliga lån för byggande. När staten drog sig undan lades ansvaret för finansiering av bostadsbyggande istället på hushållen. Med det menas att det är hushållens betalningsförmåga och skuldutrymme som ligger till grund för nyproduktionstakten. Den nuvarande ordningen leder till ett konjunkturkänsligt byggande med stora svängningar, och det saknas politiska verktyg för att öka byggandet när marknaden, som nu, drar i bromsen. Frågan om byggande av rimligt prissatta hyresrätter ska stimuleras genom subventioner eller ej, delar riksdagens partier i två delar, ett rödgrönt som vill se olika former av stöd till byggande, och ett bestående av den forna Alliansen plus SD som är motståndare till sådana förslag och hellre förlitar sig på att marknaden löser bostadsförsörjningen.

Vår granskning visar att för hyresgäster spelar det roll vem som styr Sverige. Våra undersökningar visar dessutom att hälften av landets hyresgäster uppger att bostadsfrågan är viktig för ens val av parti. För dom kommer det märkas vilka partier som försökt göra något åt bostadsbristen och hyresgästernas utsatthet inför omfattande renoveringar, och vilka som lämnat walkover till marknaden och mest ägnar sig åt att gynna den som äger sin bostad.

Den svenska bostadspolitiken har gjort hyresrätten till ett tryggt sätt att bo, med god boendestandard och förutsägbar kostnadsutveckling. Men som vår genomgång visar saknas det inte utmaningar. Vi i Hyresgästföreningen kommer fortsätta ta fajten mot bo-orättvisorna och vi hoppas att fler partier vill göra oss sällskap. Hyresgästers trygghet ska inte som idag behöva hänga på lövtunna riksdagsmajoriteter, vi förtjänar bättre än så.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00