Hon får ansvar för att främja barns läsande

Regeringen har beslutat att inrätta ett nytt Läsråd, med ansvar för att främja läsandet i Sverige. Nu har ordföranden utsetts och det är Kajsa Ravin, Kulturrådets generaldirektör, som får ansvaret.

Foto: Christine Olsson/TT
Ditte Roslund

Kajsa Ravin har varit generaldirektör för Kulturrådet sedan år 2020. Tidigare har hon bland annat varit kulturdirektör i Region Uppsala och förvaltningschef för kultur och fritid i Gävle kommun.

Som ordförande för regeringens nya Läsråd ska hon leda arbetet med att driva och samordna läsfrämjande bland barn och unga. Bland annat handlar det om att bidra till samverkan mellan skola, civilsamhälle och bokhandlar och andra delar av näringslivet.

– Det är mycket glädjande att kunna presentera det nya läsrådet som är en strategiskt viktig insats för läsfrämjandet i Sverige. Läsrådet kommer att vara en drivande och sammanhållande aktör i det läsfrämjande arbetet och kommer ha stor påverkan på inte minst barn och ungas möjligheter till läsning, säger kulturminister Amanda Lind (MP) i ett pressmeddelande.

Läsrådets ledamöter

  • Kajsa Ravin (ordförande) Generaldirektör, Kulturrådet
  • Marlen Eskander Grundare och verksamhetschef, Läsfrämjarinstitutet
  • Katti Hoflin Kulturchef, Västra Götalandsregionen
  • Ingela Korsell Författare
  • Elin Nord Universitetsbibliotekarie, Göteborgs universitet
  • Magnus Persson Professor i litteraturvetenskap, Malmö Universitet
  • Helya Riazat Rektor, Järvaskolan
  • Dilsa Demirbag Sten Generalsekreterare, Berättarministeriet
  • Lars Strannegård Rektor, Handelshögskolan

Företrädare för Skolverket och Myndigheten för tillgängliga medier adjungeras också till rådet.

Nämnda personer

Kajsa Ravin

Generaldirektör Kulturrådet, ordförande Läsrådet och Samverkansrådet
Fil. kand i konstvetenskap (Göteborgs uni., 1995)

Amanda Lind

Riksdagsledamot (MP), ordförande i kulturutskottet, kulturpolitisk talesperson, talesperson för nationella minoriteter och mediefrågor
Psykolog (Umeå uni., 2009)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00