Hedersbrott ska ge strängare straff

BROTT. Regeringen vill att brott med hedersmotiv ska kunna ge strängare straff. Frågan ska utredas och ett förslag ska presenteras före valet 2018.

Det finns ett starkt stöd i riksdagen för en skarpare lag för att komma åt brott med hedersmotiv och regeringen har också flaggat för detta tidigare. Det handlar om brott som i de flesta fall riktas mot en familjemedlem som anses ha vanärat eller riskerar att vanära familjens heder.

Läs mer: Regeringen: Straffa hedersbrott hårdare

Det går redan med dagens lag att se hedersmotiv som en försvårande omständighet vid ett brott, men i direktiven till utredaren, justitierådet Mari Heidenborg, ifrågasätter regeringen om det räcker. Utredaren ska undersöka i vilken utsträckning polis, åklagare och domstolarna tar hänsyn till sådana motiv i dag. Och en avgörande del av uppdraget är att granska om hedersmotiv ska vara en omständighet som gör att ett brott straffas hårdare än annars. Oavsett vad slutsatsen blir av analysen ska utredaren ta fram ett förslag på hur en regel ska utformas. Uppdraget ska var klart den 1 september 2018.

Utredningen kommer även att granska hur reglerna mot tvångsäktenskap och barnäktenskap ska skärpas. En del av uppdraget är att lämna förslag till författningsändringar som innebär att utländska äktenskap inte ska erkännas om någon av parterna var under 18 år när de kom till Sverige. I den delen ska utredningen vara klar den 6 december i år och regeringens mål är att lämna ett lagförslag under nästa vår.

När det gäller tvångsäktenskap ska utredaren bedöma om det behövs ytterligare åtgärder från myndigheternas eller regeringens sida för att få fler fälla för brotten äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Läs mer: Regeringen sneglar på brittisk modell mot tvångsgifte

 

Forrige artikel Info om energieffektivt byggande ska vara gratis Næste artikel Svenskarnas skatter ökade med 99 miljarder
Bolunds pressekreterare till DNB

Bolunds pressekreterare till DNB

JOBBYTE. Martin Kling värvas från finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till DNB Sverige som kommunikationsrådgivare.

Luf: Regeringen myglar igenom förslag

Luf: Regeringen myglar igenom förslag

DEBATT. Ett nytt lagförslag har tagits fram som ska göra det lättare att stoppa och kontrollera människor som polisen misstänker inte får vistas i Sverige. Risken är att den som har en annan hudfärg än vit känner sig utpekad och ovälkommen i samhället, skriver Luf.