Här slår Skolverket upp sina nya kontor – ”Valt tio regioner”

Nu är det klart var Skolverkets tio regionala kontor ska placeras. ”Orterna som blir först ut har bestämts av de lokalmässiga förutsättningarna som finns hos Specialpedagogiska skolmyndigheten” säger Kjell Hedwall, avdelsningschef på Skolverket, till Altinget.

”Vi kommer närmare huvudmännen och kan tillsammans med dem skapa forum och samarbeten kring de frågor som har störst betydelse för att barn och elever når målen”, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.<br><br><br><br>
”Vi kommer närmare huvudmännen och kan tillsammans med dem skapa forum och samarbeten kring de frågor som har störst betydelse för att barn och elever når målen”, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.Foto: Skolverket
Rebecka Prahl

– Vi har kommit en ganska bra bit på vägen i och med att vi har fattat beslut om regionaliseringen och var vi ska placera våra kontor, säger Kjell Hedwall, avdelningschef på Skolverket och projektägare, till Altinget. 

Under 2022 kommer myndigheten etablera regionala kontor på tre orter. Först ut är Härnösand, Malmö och Luleå. 2023 fortsätter etableringen av kontoren i Umeå, Gävle, Växjö och Örebro. Sist ut är kontoren i Göteborg och Linköping under 2024. 

Totalt blir det tio nya kontor tillsammans med det regionala kontor som ska placeras vid Skolverkets huvudkontor i Solna. 

Vid valet av orter har myndigheten utgått från var Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) kontor är placerade. Planen är att de båda myndigheterna ska samlokalisera sina verksamheter för att underlätta det gemensamma arbetet med kvalitetsdialoger. Alla nya kontor bortsett från det i Solna kommer därför ligga på orter där SPSM har sina lokaler i dag. 

– Orterna som blir först ut har bestämts av de lokalmässiga förutsättningarna som finns hos SPSM. Lokalerna ser vi är väldigt goda för att med kort varsel ta emot oss i Härnösand, Malmö och Luleå. 

Tanken var också att Skolverket skulle utgå ifrån var Skolinspektionen har sina kontor. Det har man inte gjort i samma utsträckning.