Här är utredningarna som läggs ner

Efter att en rekordström av utredningsinitiativ skickades ut från S-regeringen under våren påbörjas nu gallringen. Här är utredningarna som Kristerssonregeringen hittills väljer att skrota.  

Generaldirektör Lena Nyberg och landshövding Göran Enander, båda tidigare statssekreterare i S-regeringar, ska nu lägga ned utredningsarbetet. Även S-toppen
i Uppsala Erik Pellings utredning om åtgärder för att möta boendesegregationen läggs ned.
Generaldirektör Lena Nyberg och landshövding Göran Enander, båda tidigare statssekreterare i S-regeringar, ska nu lägga ned utredningsarbetet. Även S-toppen i Uppsala Erik Pellings utredning om åtgärder för att möta boendesegregationen läggs ned.Foto: Jonas Ekströmer/TT, Pontus Lundahl/TT
Redaktionen

Brottsförebyggande fritidsverksamhet?

Utredningen ”En utvecklad öppen fritidsverksamhet för ungdomar” läggs ned. Det var den 1 juli i år som den tidigare regeringen initierade den. Sara Damber blev utredare.

Utredningen skulle ha lämnat sitt slutbetänkande den 1 december 2023. I uppdraget låg dels att se hur den öppna fritidsverksamheten kan bli mer tillgänglig och jämlik, dels analysera hur den kan inkluderas i ett övergripande brotts- och våldsförebyggande arbete.

Utredningen tillsattes i juni, men först i september fick den sin utredare i Eva-Lo Ighe, generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkring. Utredningen skulle se över hur indexering av sjuk- och aktivitetsersättningen skulle kunna ändras så att ersättningarna följer inkomstutvecklingen i övriga samhället. Nu läggs den ner, ett år innan den skulle vara klar.

Den sista mars skulle Göran Enander lämna över sitt slutbetänkande om ett kvotpliktssystem för energieffektivisering, så kallade vita certifikat, till energiminister Ebba Busch (KD). En utredning som tillsattes av dåvarande energiminister Anders Ygeman (S) hösten år 2021. Men tre månader innan deadline skrotas utredningen, och nu sammanställs resultatet i en lägesrapport.

– Vi har en del intressant underlag, säger Enander till Altinget.

Det är lite överraskande för det är ju ett annat sätt att ta sig an integration och segregationsproblem

Leif Jakobsson
Leif Jakobssons utredning som skulle undersöka om ett statligt ägt fastighetsbolag kan vara ett sätt att motverka segregation och brottsligheten i områden med socioekonomiska utmaningar läggs ned. Utredningen tillsattes av den förra regeringen i somras och skulle ha presenterats i slutet på nästa år.

– Det är lite överraskande för det är ju ett annat sätt att ta sig an integration och segregationsproblem, säger Jakobsson till Altinget.

Justitierådet vid Högsta förvaltningsutredningen Kristina Ståhl fick tidigare i år uppdraget att bland annat se över om tioårsregeln bör ersättas eller kompletteras med generella regler för beskattning av orealiserade kapitalvinster när en fysisk person flyttar ut från Sverige. Utredningen tillsattes i maj och skulle lämnat sitt svar i februari 2024.

Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.