Hallå där Samuel Persson – ordförande i Missing people som fyller tio år

Sedan starten för tio år sedan har Missing people arbetat med 5 500 försvinnanden, och i 80 procent av fallen har personen återfunnits vid liv. Det stora engagemanget inom organisationen visar på att människor vill göra nytta, menar Missing peoples ordförande Samuel Persson.

Missing people får inget statligt stöd utan förlitar sig helt på ideella insatser och finansieringen består av bidrag från allmänheten, sponsring och medlemsavgifter. 
Missing people får inget statligt stöd utan förlitar sig helt på ideella insatser och finansieringen består av bidrag från allmänheten, sponsring och medlemsavgifter.  Foto: Ella Persson

Missing people registrerades som organisation 2012. Sedan dess har de knutit till sig 70 000 frivilliga sökare och har i dag ett 20-tal regionala avdelningar. 

– När vi annonserar om efterlysningar och sökinsatser på Facebook får det en enorm spridning. Jag är oerhört stolt över att ha varit med från början och att organisationen fungerar så väl som den gör, säger en av grundarna Anki Dahlberg, till Altinget. 

Samuel Persson har varit engagerad i Missing people i 15 år och är ordförande sedan i april förra året. 

Hur tar ni nästa steg för att utvecklas?

– Vi har hela tiden fokus på att stärka kvalitén i det vi gör och tittar just nu mycket på hur manuellt arbete kan plockas bort och digitaliseras för att rikta allt fokus på sökandet. I det operativa arbetet försöker vi ta vara på forskning om sökmetoder, sökinsatser och polisens erfarenheter. För oss är det också viktigt att närma oss myndigheter för att se hur vi kan dra nytta av varandra, även om vi har ett gott samarbete med flera instanser i dag.

Varför väljer man att engagera sig som volontär i Missing people?

– Det handlar om just det. Engagemang. Människor vill göra nytta i samhället och det visar sig tydligt, framför allt lokalt när någon i ens närområde försvinner.

Vilka svårigheter kan uppstå under ett sökande?

– Varje sök innebär olika problem och kräver därmed olika angreppsätt. Människor kan försvinna av många olika anledningar. Något som kan ställa till det är att vi inte vet hur många volontärer som ska dyka upp till ett sökande. Kommer det flera tusen personer till en plats kan det innebära praktiska utmaningar för patrulledare och personal.