Hallå där Ingrid Lindholm – Varför är las-uppgörelsen olämplig för skolvärlden?

HALLÅ DÄR. Ingrid Lindholm är chefsförhandlare på Lärarnas riksförbund. Hon befarar en än mer utbredd tystnadskultur i skolan om uppgörelsen mellan PTK och Svenskt näringsliv eller Toijer-utredningen blir verklighet.

Foto: Lärarnas Riksförbund
Sanna Rayman

Vi ser inga större behov av reformering av las, utan upplever att det är en väl fungerande lagstiftning.

Ingrid Lindholm, chefsförhandlare LR.
Fakta
Utredningen En moderniserad arbetsrätt

Förslagen i korthet:
I linje med direktiven föreslår utredningen att
  • Undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare.
  • Vid lika anställningstid får arbetsgivaren rätt att bestämma vem som får sluta.
  • Arbetsgivaren blir skyldig att erbjuda kompetensutveckling till arbetstagare som varit anställda minst sex månader.
  • Rätten till förtur till anställning för visstidsanställda sänks från 12 till 9 månader.
Källa: Sou.se

Arbetsrätten fortsätter att orsaka oenighet i såväl regeringssamarbetet som mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden. Även den enighet som finns, det vill säga uppgörelsen mellan PTK och Svenskt näringsliv, som LO hoppade av, rymmer oenigheter. Alla inom PTK står inte bakom uppgörelsen, däribland de två lärarfacken Lärarnas riksförbund (LRF) och Lärarförbundet. Ingrid Lindholm, chefsförhandlare på Lärarnas riksförbund, hoppas på förändringar. 

Stefan Löfven vill utreda arbetsrätten igen, med uppgörelsen mellan PTK och Svenskt näringsliv som grund.

Hur ser ni på en sådan utredning?

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00