Gardfjell (MP): Grön återhämtning behövs för samhället och för MP

DEBATT. Det är nödvändigt att Miljöpartiets nya språkrör har en bas i rikspolitiken för att kunna kamma hem starkare stöd för partiet. Vi måste vinna svenska folkets hjärtan, och då menar jag inte enbart likes i sociala medier. Det skriver Maria Gardfjell (MP).

Maria Gardfjell (MP)
Riksdagsledamot och förste vice ordförande, miljö- och jordbruksutskottet


Det kanske är något av ett sammanträffande att det parti som driver på om en grön återhämtning efter coronapandemin, nu också behöver en egen grön återhämtning. Jag är säker på att vi miljöpartister kommer kunna dra viktiga lärdomar från det politiska arbetet med den gröna återhämtningen för att också säkra partiets framtid. Miljöpartiet står inför en nystart och kan snabbt komma i takt med alla andra gröna politiska partier runt om i Europa som just nu skördar valframgångar och går som snabbtåget.

En mer rättvis omstart

Coronapandemin är den allvarligaste globala krisen på mycket lång tid. Utöver sjukdom och de tragedier som enskilda människor tvingas genomleva, står vi nu också inför stora ekonomiska svårigheter. Vi har sett stora BNP-fall sedan i mars i år. Krisen slår mot våra samhällsbyggen, företag och enskilda människor. Samtidigt fortgår klimatkrisen. Världens ekosystem är hårt pressade, klimatförändringarna påverkar oss med torka, bränder, översvämningar, smältande isar och uppvärmning av haven och allt detta för med sig.

Coronapandemin har verkligen visat att vårt samhälle är sårbart. När den akuta krisen lagt sig och återhämtningsfasen tar vid, fungerar inte ”business as usual”. Förändring, förbättring och framtidstro behövs. En grön återhämtning, stärkt motståndskraft och en mer rättvis omstart behöver vara politikens viktigaste ledstjärnor under flera år framöver.

Utmaning och fantastisk chans

Isabella Lövins beslut om att sluta som språkrör för Miljöpartiet kommer att ge partiet möjlighet till en öppnare och tydligare debatt om vilken väg partiet ska gå och hur vi bygger förtroende mellan partiet och väljarna. Hon har varit den starkaste företrädaren och pådrivaren för att Sverige och EU ska säkra att återhämtningen också ska sikta på att klara klimatkrisen och artkrisen. Den som ska ersätta en av världens främsta miljöpolitiker på språkrörsposten, men också på miljöministerposten, får sannerligen en verklig utmaning – men också en fantastisk chans att bidra politiskt de kommande tio åren.

Kallat det ”kompromisser”

Isabella Lövin och MP har utgått ifrån den nödvändiga politiska ansatsen att samarbete ger resultat. Både politiskt bredare samverkan och samarbete med företag och civilsamhället behövs för att bädda för och genomföra stora samhällsförändringar.

Men elaka tungor, som det är gott om i dagens samhällsdebatt, har nedvärderande kallat arbetssättet för och beskrivit det som ”kompromisser”. Flera som aldrig själva åstadkommit just några politiska resultat har gärna kallat det att ”sälja sin själ”. Med extremt höga förväntningar kan till och med mycket stora framgångar framställas som otillräckliga. Det här är som att göra en fjällvandring med en sten i skon. Det blir förstås svårt att njuta av utsikten.

När tyckandet blir viktigare

Den åtgärd som är viktigast för att nu få ner klimatutsläppen på kort sikt i transportsektorn, bränslebytet, går inte ens att skryta med på sociala medier. Även om var tredje bil som säljs i Sverige i dag är laddbar, vilket är bra, så är de som bidrar till de största utsläppsminskningarna de närmaste åren den samlade skaran bilister. Det individuella valet må vara inspirerande och upphöjt, men för att åstadkomma resultat måste vi jobba tillsammans. Det är resultaten som räknas. Resultat som är omöjliga utan politiska beslut. Beslut som MP driver fram.

Den influencer-inspirerande ambitionen hos ledande politiker har kommit i ljuset efter centerledaren Annie Lööfs comeback. Det är något som ”drabbar” många politiker. I vår tid är det mer eller mindre nödvändigt att vara populär för att bli lyssnad på. Baksidan av det glänsande myntet är att gränsen mellan vad som är personligt och privat suddas ut. Att tyckande blir viktigare än politiska resultat. Medierna hänger ibland på. Snart kan man kanske granskas för sin mans fasters trafikförseelse när hon cyklade utan lyse?

Risken med att vara mer influencer än politiker är också att lockas in i konsumtionsmönster eller livsstilar som bara appellerar till en grupp människor som ägnar dagarna åt sociala medier. Inte till alla dem som tycker att MP har en bra politik, bara de fick veta något om den.

Erfarenhet är nödvändigt

När MP väljer ett nytt språkrör behöver det vara en person som är beredd på att bli granskad och möta andra skickliga partiledare i debatter från dag ett. Erfarenhet av och en bas i rikspolitiken är nödvändigt för att kunna nå ut och kamma hem starkare stöd för Miljöpartiet.

Ett rättvist Sverige

Om vi tyckte att klimatkrisen var en stor politisk utmaning när klimatavtalet slöts i Paris, är det inte någonting jämfört med dagsläget, i den ekonomiska kris som drabbar världens länder efter pandemin. I tidigare lågkonjunkturer har aldrig miljö eller klimat prioriterats. Det är ett faktum. Nu kommer det behöva bli annorlunda när den ekonomiska utvecklingen också bygger på att stärka samhällets immunförsvar och skapa ett rejält investeringsutrymme, som både ger snurr på ekonomin och stora kliv in i klimatpositiva och cirkulära affärsmodeller.

Investeringar i klimatet, naturen, kulturen, välfärden och inte minst i en tryggare ekonomi för människor runt om i hela Sverige. Så bygger vi ett rättvist Sverige.

Möta bredare väljargrupper

Miljöpartiet har politik inom alla politiska områden. För att nå ut ännu bredare behöver vi också bli ännu starkare i vår starkaste gren.

Miljöpartiet måste vinna svenska folkets hjärtan. Och då menar jag inte enbart likes i sociala medier, utan möta bredare väljargrupper som nu med egna ögon får se hur MP:s politik för en grön återhämtning skapar jobb, företagande, rättvisa och framtidstro.

Forrige artikel Karin Röding: Vänsterpartiets påstående stämmer inte Karin Röding: Vänsterpartiets påstående stämmer inte Næste artikel Attention: Stor suicidrisk bland kvinnor med ADHD och autism Attention: Stor suicidrisk bland kvinnor med ADHD och autism
 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Avreglera för grön återhämtning.

  Lövin har stoppat nödvändiga avregleringar på 3 områden där statsbyråkratin motarbetar en grön återhämtning.
  1. Ädellövlagen. - Om jag planterar 1 ha ek på min mark tar staten för all framtid omedelbart över bestämmanderätten över den ekskog jag planterat och jag får ett direkt ekonomiskt ansvar för att planteringen inte skadas även om den betas ner av den abnorma älgstam som länsstyrelsen, Naturvårdsverket och regeringen tvingar på skogsägarna. Jag straffas för statsbyråkratins skandalösa älgförvaltning medan de ansvvarsbefriade tjänstemännen kan döma ut vite och ålägga mej att återställa föryngringen på egen bekostnad. Finns det något effektivare sätt att stoppa grön återhämtning?
  2. Älgförvaltningen - Av exemplet ovan framgår att statsbyråkratins och regeringens älgförvaltningen utgör kanske det enskilt största hotet mot skogens mångfald. Riksdagen har bestämt att skogsägaren har rätt att använda alla trädslag i sitt skogsbruk men statsbyråkratin och miljöministern bryter mot gällande riksdagsbeslut om älgförvaltningen och tvingar fram en ensidig granplantering på all mark i södra Sverige. Regeringen stoppar grön återhämtning genom att vägra ingripa mot Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
  3. Statsbyråkratin och skogsindustrin snyltar på de miljöinsatser de enskilda skogsägarna gör genom att registrera nyckelbiotoper och bojkotta virke från dem. Men snyltarna uträttar ingenting för att åstadkomma miljöerna de bara försöker konfiskera dem för att sedan försöka hävda att de åstadkommit något. Realt har ingenting hänt. Bojkotten är stollig och leder till att biotoperna så småningom förstörs. Förvaltningsdomstolarna har börjat ifrågasätta de författningsmässiga grunderna för snyltandet. Vad skulle hända om Arla skulle säga att de bojkottar mjölk från kor som betat i hagmarker? Avregistrera nyckelbiotoperna , stoppa bojkotten och betala tillbaka utdömda viten. Det är grön återhämtning där miljöministern och regeringen har ett direkt ansvar.

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Plantera rödek.

  Vid närmare eftertanke finns det en möjlighet för skogsägare att variera sitt skogsbruk utan att riskera detaljstyrning och konfiskation från statsbyråkratin. Ädellövlagen omfattar inte utländska trädslag som rödek, (amerikansk). Rödek växer bra på sydsvenska höglandet och statsbyråkratin kommer inte att ha något emot att den så småningom avverkas och ersätts med andra trädslag, snarare tvärtom. JFR contorta.
  Framförallt på gamla åker och ängsmarker där den första grangenerationen nu avverkas, ofta med rötskador, bör rödek vara ett bra alternativ om man vill bryta den massiva granplantering som statsbyråkratin tvingar fram med sin älg- och konfiskationspolitik.