Gamla som jobbar får betala för sänkt pensionärsskatt

SKATTER. Pensionärerna får sänkt skatt. Gamla som fortfarande jobbar får vara med och betala. Det blir också höjd skatt för höginkomsttagare och dyrare att anställa unga, om riksdagen godkänner regeringens budgetförslag.

Foto: Karen Beate Nøsterud/norden.org
Kristina Gauthier Reberg

I tre promemorior som skickades ut på remiss på måndagen föreslår regeringen avtrappat jobbskatteavdrag för höginkomsttagare, begränsad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt, sänkt skatt för pensionärer, särskild löneskatt för äldre, slopad rabatt på socialavgifterna för unga, slopad läx-rut, slopade avdrag för förvaltningsutgifter, minskat avdrag för pensionssparande, höjd skatt på tobak och höjda skatter på avfall, bekämpningsmedel, naturgrus och termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.

Sammantagna ska skatteförslagen öka statens inkomster med 18,7 miljarder kronor nästa år.

Pensionärerna är de enda som får sänkt skatt. Inför valet ville Socialdemokraterna sänka pensionärsskatten med totalt 3,5 miljarder kronor, så att pensioner upp till 12 000 kronor i månaden inte skulle beskattas hårdare än lön.

Nu blir skattesänkningen i stället på knappt 2 miljarder kronor. De som har en pension på upp till 10 000 kronor i månaden slipper att betala mer skatt än en löntagare med samma inkomst.

Den sänkta skatten kommer alla till del som har upp till 20 000 kronor i månaden i pension.

De som bara har garantipension får behålla mellan 1 431 och 2 291 kronor mer per år, beroende på civilstånd, kommunalskatt och födelseår.

Den sänkta pensionärsskatten finansieras med råge av att löneskatt införs på arbetsinkomster för äldre.

Löneskatten för äldre gör come back

Löneskatten på äldres arbetsinkomster slopades under alliansregeringens första mandatperiod. Om den gör come back nästa år blir den lägre än tidigare: 8,5 procent av arbetsinkomsterna.

Löneskatten ska tas ut på arbetsinkomster för dem som är över 65 år. Det blir dessutom löneskatt på inkomsterna för dem som är under 65, har egen firma och tar ut hela allmänna ålderspensionen. Totalt ska löneskatten öka statens inkomster med över 2 miljarder kronor.

Den största inkomstförstärkningen i den rödgröna regeringens första budget kommer från slopad rabatt på socialavgifterna för unga: 9,6 miljarder kronor.

I år är socialavgifterna för dem som inte har fyllt 26 hälften av vad de är för andra. Nästa år blir det ingen rabatt, enligt regeringens förslag.

Höginkomsttagare får höjd skatt i den rödgröna budgeten. Jobbskatteavdraget ska trappas av för dem som tjänar 50 000 kronor eller mer per månad. Vid årsinkomster på 1,5 miljoner kronor eller mer blir det inget jobbskatteavdrag alls. För dem som är 65+ och har extra jobbskatteavdrag går den gränsen vid en årsinkomst på 1,7 miljoner.

Samtidigt ska brytpunkten för när man ska betala statlig inkomstskatt höjas med bara konsumentprisindex, inte konsumentprisindex plus 2 procentenheter. Det innebär att de som nästa år tjänar mer än 421 800 kronor ska betala statlig inkomstskatt, utöver kommunalskatten. Utan den föreslagna ändringen hade gränsen gått vid 430 200 kronor.

Avtrappat jobbskatteavdrag och ändrade regler för brytpunkten ska ge tillsammans ge över 4 miljarder kronor till statskassan.

Avdrag för pensionsspar max 150 kronor i månaden

Pensionssparande blir mindre lönsamt nästa år. Regeringen föreslår att man ska få dra av högst 1 800 kronor, mot 12 000 kronor i år. Också alliansregeringen hade tänkt begränsa avdragen för pensionssparande nästa år, men inte så mycket. Här får staten in 3 miljarder kronor.

Regeringen föreslår också att rut-avdrag för läxhjälp slopas, och att förvaltningsutgifter, som kostnader för bankfack, inte ska få dras av från kapitalinkomster.

Kärnkraften får ökade kostnader. Regeringen vill höja skatten på maximal termisk effekt i reaktorerna från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt och månad. Samtidigt får reaktorer som är avstängda en längre tid ett större avdrag än nu.

Skattehöjningen ger inte så stora ökade inkomster till staten. Dels är skatten avdragsgill mot bolagsskatten, dels äger staten genom Vattenfall en stor del av det som ska beskattas.

På miljöområdet vill regeringen också höja skatten på bekämpningsmedel från 30 till 34 kronor per kilo verksam beståndsdel. Skatten på naturgrus ska höjas från 13 till 15 kronor per ton, och skatten på avfall från 435 till 500 kronor per ton.

Dokumentation

 

Effekter på statskassan 2015

Miljarder kronor

Sänkt skatt för pensionärer -1,98
Avtrappat jobbskatteavdrag 2,36
Beräkning av brytpunkt 1,91
Löneskatt för 65+ 2,34
Slopad ungdomsrabatt 9,60
Sänkt avdrag för pensionsspar 3,09
Slopad läx-rut 0,05
Ej avdrag för förvaltningsutgifter 0,13
Höjd skatt på avfall mm 0,04
Höjd skatt på kärnkraft 0,25
Höjd skatt på tobak 0,90
Summa 18,70
Källa: Finansdepartementet


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget