Debatt

Forssell (L): C och MP drömmer sig bort medan klimatet står i brand

DEBATT. Marknadskrafterna måste få styra vilken fossilfri el som produceras och säljs. Men dogmatiska politiker har inte förhållit sig teknikneutralt utan i stället försökt manipulera marknaden. Elkrisen är en konsekvens av detta, skriver Joar Forssell (L).

Prissvängningarna på elmarknaden får mycket allvarliga konsekvenser. Vi betalar i stället dyrt för att polsk, tysk och dansk kolkraft ska dra på extra för vår skull, skriver debattören.
Prissvängningarna på elmarknaden får mycket allvarliga konsekvenser. Vi betalar i stället dyrt för att polsk, tysk och dansk kolkraft ska dra på extra för vår skull, skriver debattören.Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Joar Forssell (L)
Riksdagsledamot och energipolitisk talesperson


De skenade elpriserna gjorde att Holmen AB i förra veckan såg sig tvungna att dra ner produktionen vid pappersbruken Hallsta och Braviken. Elen var så dyr att det inte lönade sig att producera papper. Vi kan välja att se det här som att elmarknaden fungerar som den ska. När efterfrågan ökar stiger priset och elförbrukarna anpassar sig. Så långt allt väl.

Baksidan är att de brutala prissvängningarna på elmarknaden får mycket allvarliga konsekvenser. Den omedelbara är att pappersexporten minskar och att vi betalar dyrt för att polsk, tysk och dansk kolkraft ska dra på extra för vår skull. De politiska beslut som lett fram till prissvängningarna skadar både klimatet och ekonomin. Det är inte en hållbar politik.

Sverige väljs bort

Den goda tillgången på relativt billig el har länge varit en av Sveriges viktigaste konkurrensfördelar. När elförsörjningen inte är att lita på, eller inte längre är konkurrenskraftig påverkas företagens investeringsbeslut. Det är känt att elbristen i Skåne har gjort att vi missat en industrietablering som skulle ha gett flera hundra arbetstillfällen, men för det mesta får vi aldrig veta när Sverige väljs bort.

Politiker manipulerar marknaden

Medan Centerpartiet och Miljöpartiet drömmer sig bort till ett Sverige utan kärnkraft rämnar välståndet runt omkring oss och klimatet står i brand.

Joar Forssell (L) , Riksdagsledamot och energipolitisk talesperson

Marknadskrafterna måste få styra vilken fossilfri el som produceras och säljs. Politiker sätter dock upp ramar och regler för alla marknader. På just den här marknaden har dogmatiska politiker inte förhållit sig teknikneutralt utan i stället försökt manipulera marknaden. Elkrisen är en konsekvens av detta. Det går att ha en fungerande marknad och värna klimatet utan att slå ut verksamhet vårt välstånd är beroende av. Där finns ingen motsättning.

Krävs jämförbara spelregler

När prisskillnader i tiden eller mellan delar av landet blir stora och frekventa är det ett tecken på att något inte fungerar som det ska. Politiker och myndigheterna har uppgiften att motverka de problem som orsakar prissvängningarna. Vi liberaler står, bland annat därför, bakom riksdagens överordnade mål för energipolitiken – leveranssäkerhet, samhällsekonomisk effektivitet och ekologisk hållbarhet. För att de ska gå att förena krävs jämförbara spelregler för de fossilfria energislagen.

Joar Forssell (L).
Joar Forssell (L). Foto: Liberalerna

Regeringens energipolitiska linje är dock helt inriktad på självändamålet ”100 procent förnybart” som står i strid med de tre målen. Vår utsläppsfria kärnkraft ska enligt den här linjen – till priset av höga kostnader, sämre leveranssäkerhet och ett ökat beroende av andra länders kolkraft – bytas ut mot likaledes utsläppsfri förnybar energi. Ingen är emot förnybar energi men alla kraftslag har både för- och nackdelar. Ett system eller en politik som utesluter ett förlorar viktiga verktyg för att uppnå de övergripande målen och rädda klimatet.

C och MP drömmer sig bort

Den nu gällande politiken är skadlig och meningslös. Medan Centerpartiet och Miljöpartiet drömmer sig bort till ett Sverige utan kärnkraft rämnar välståndet runt omkring oss och klimatet står i brand. Ryck bort skygglapparna, alla fossilfria energislag behövs.

Sverige behöver en energipolitik värd namnet. Det behövs en plan för hur vi, utan klimatpåverkan, ska kunna möta ett ökande elbehov drivet av elektrifieringen utan att vare sig leveranssäkerheten eller industrins konkurrenskraft försämras.

Elförsörjningen är välfärdens kärna. Den får inte misskötas på det här sättet.

Läs också

Nämnda personer

Joar Forssell

Riksdagsledamot (L), ledamot i partistyrelsen, utrikespolitisk talesperson

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget