Förslagen om obligatorisk förskola stöter på patrull hos kommuner

Utredningens förslag om att delar av förskolan ska bli obligatorisk stöter på patrull hos remissinstanserna. Kommuner vill jobba uppsökande och informera föräldrarna om förskolan istället för att tvinga in barnen. 

0:000:00