Före detta Säpo-chef ska klimatanpassa svenska lagar

UPPDRAGSTUNGT. Det blir tidigare generaldirektören för Migrationsverket och Säpo, landshövding Anders Danielsson, som får uppdraget av regeringen att klimatanpassa svensk lagstiftning. Men först måste han ro i land en pågående utredning om psykologiskt försvar.

Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län, får ansvaret att utreda hur all relevant lagstiftning kan anpassas efter klimatmålen. 

Han har redan ett uppdrag som utredare åt regeringen: att lämna förslag om en ny myndighet för det psykologiska försvaret, en utredning som ska lämna sina förslag till regeringen senast den 31 maj. Men Anders Danielsson säger till Altinget att han inte är alltför oroad över tidsplanen eller arbetsbördan.

Första deadline i december

Redan i december ska den första delen i översynen av hur svensk lagstiftning kan anpassas efter klimatmålen vara klar, med förslag på hur miljöbalken bör förändras. Därefter börjar arbetet med att se över övrig lagstiftning.

– Det första är ju då att göra någon form av inventering av nuläget och sedan sortera det i olika högar: ”Här har vi lagstiftning som stödjer klimatmålen, här vi lagstiftning som inte stödjer och här har vi lagstiftning som gör tvärtemot.” Ytterst blir ju det sedan en politisk fråga där man måste väga flera intressen mot varandra, säger Anders Danielsson.

Teckna gratis provabonnemang och läs hela intervjun med Anders Danielsson på Altinget Miljö&Energi. Där förklarar han länsstyrelsens ställningstagande om Preemraff i Lysekil.

 

Forrige artikel Ivo flaggar för nya avgifter vid tillståndsprövning Ivo flaggar för nya avgifter vid tillståndsprövning Næste artikel Jonas Sjöstedt avgår Jonas Sjöstedt avgår
  • Rapportera

    Alvar Nyrén · Analytiker

    Vetenskapligt haveri skall stöttas av nya lagar?

    Varför inte börja från början och granska fakta och vetenskap i frågan innan nya lagar stiftas. Inte vad gäller klimatforskningen i sig, utan hur fakta och vetenskap används och förfalskas i en fråga utan möjlighet för människan att påverka. Annars riskerar haveriet spridas vidare med mycket omfattande konsekvenser för samhälle och välfärd:
    https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga

Gotland får grönt ljus – men västkusten ger inte upp

Gotland får grönt ljus – men västkusten ger inte upp

EU-FOND. Det finns sex miljarder anledningar att vara med i slutgallringen av de regioner som ska få dela på potten i EU:s nya omställningsfond. Stålindustrin i Norrland och cementen på Gotland har fått ett preliminärt ja, men andra kandidater har ännu inte gett upp.