Följdmotionerna och oklarheten kring demokrativillkoren för civilsamhället

Bara Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade inkommit med följdmotioner till propositionen om demokrativillkoren när deadline gick ut. ”Vi har varit måna om att få en tillämpbar lagstiftning på plats, och vi stödjer propositionen till största delen. Vi vill snabbt gå vidare med det här förslaget, inte dra det i långbänk”, säger kulturutskottets ordförande Amanda Lind (MP).

Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson Amanda Lind säger att definitionen i demokrativillkoren av vem som ska räknas som företrädare är det som har vållat starkast oro i civilsamhället.<br>
Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson Amanda Lind säger att definitionen i demokrativillkoren av vem som ska räknas som företrädare är det som har vållat starkast oro i civilsamhället.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Anders Gustafsson

I följdmotionerna har de tre partierna sammanlagt tio ändringsförslag till propositionen. (se faktarutor.)

Amanda Lind, som också är sitt partis kulturpolitiska talesperson, berättar om tanken bakom Miljöpartiets tre punkter. 

– Kan vi göra förtydliganden som minskar oron och undviker oproportionerliga konsekvenser, så tror vi att det är bra. Vi måste se till att inga skattemedel går till odemokratiska aktörer, och vi tror att det här är en bra väg framåt, säger hon till Altinget.

Amanda Lind säger att definitionen av vem som ska räknas som företrädare är det som har vållat starkast oro i civilsamhället.

– Vi tycker att det är helt rimligt att man vidgar begreppet, så att det inte bara gäller legala personer. Så vi föreslår att personer i ledande ställning ska räknas som företrädare, inte bara styrelsemedlemmar och legala personer. Men konsekvenserna riskerar att bli orimliga om en enskild funktionär vid enskilda arrangemang ska omfattas av lagstiftningen.

Vad är tanken bakom MP:s förslag att ”skrivningen om att upprepat agerande i sig ska innebära att undantagsregeln inte kan tillämpas stryks”?

– Den rimliga principen är helhetsbedömningen. Ibland kan det handla om ett enskilt agerande och ibland ett upprepat agerande. Men det ska finnas en logik kring hur man formulerar detta, för nu är det otydligt vad ”upprepat beteende” innebär. Det finns därför utrymme för ett förtydligande.

Vänsterpartiet har fem punkter där de vill se ändringar.