Så ser läget ut inför demokrativillkorens deadline

Socialminister Jakob Forssmed (KD) uppger för Altinget att propositionen om demokrativillkor för civilsamhälle och trossamfund kommer ”i närtid”. Och att regeringen inte kommer att skicka någon lagrådsremiss.

Foto: Samuel Steén/TT
0:000:00