Färre får jobb efter yrkesexamen – ”Iskall arbetsmarknad”

Andelen som får jobb efter yrkeshögskolan har minskat under pandemin. Samtidigt finns det vissa gemensamma nämnare för de utbildningar där flest nyexaminerade anställs. ”Ju bättre samarbetet är mellan utbildning och arbetsliv, desto större andel får jobb”, säger gd Thomas Persson till Altinget. 

Foto: Jessica Ericsson/Fredrik Sandberg/SCANPIX
Rebecka Prahl

Andelen som får jobb efter yrkeshögskolan är fortsatt hög, men har minskat något till följd av pandemins konsekvenser på arbetsmarknaden, visar en ny rapport av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh). Thomas Persson, generaldirektör, menar att att det finns vissa mönster mellan de utbildningar där högst antal nyexaminerade får jobb.

Där det inte funkar i samarbetet så syns det i resultatet på utbildningen och på antal elever som får jobb efteråt. 

Thomas Persson

– Ett skäl är att för vissa utbildningar kan du gå i jobb från dag ett när du är klar. För andra kanske du behöver göra en del kompletteringar. Ett annat skäl är efterfrågan på arbetsmarknaden. Det blev väldigt tydligt under pandemin. För hotell, restaurang och turism var det en iskall arbetsmarknad. 

– Sen kan det också handla om hur utbildningen genomförs och en viktig del är hur väl man lyckas med LIA:n (del av utbildningen som är förlagd till en arbetsplats reds. anm).  

Enligt Thomas Persson är det främst arbetsmarknadens efterfrågan som styr vilka som får jobb, men när det kommer till utbildningens uppbyggnad så finns det några faktorer som gör eleverna mer attraktiva på arbetsmarknaden. 

– En generell iakttagelse vi har är att ju bättre samarbetet mellan utbildning och arbetsliv fungerar, desto större andel får jobb efter examen, säger han och fortsätter:

– Samma sak om man vänder på det. Där det inte funkar i samarbetet så syns det i resultatet på utbildningen och på antal elever som får jobb efteråt. 

Av dem som tog examen från en yrkeshögskoleutbildning 2020 var 89 procent i arbete 2021, vilket var i nivå med undersökningen 2020 men lägre än i undersökningen 2019 då motsvarande andel var 93 procent. Detta förklarar Tomas Persson som en effekt av pandemin. 

– Det är inte coronapandemin i sig, men arbetslivets efterfrågan på arbetskraft har minskat i vissa branscher under pandemin. 

Altinget logoArbetsmarknad
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget arbetsmarknad får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.