Debatt

Experter: Fel att Forssmed låter Folkhälsomyndigheten granska sig själv

Det är anmärkningsvärt att socialminister Jakob Forssmed ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera sin egen hantering av pandemin. Det skriver Johan Alvner, Peter Galatius, Peet Tüll och Petra Östergren.

Socialministern borde låta en oberoende expertgrupp utvärdera Folkhälsomyndighetens agerande under pandemin, menar debattörerna.
Socialministern borde låta en oberoende expertgrupp utvärdera Folkhälsomyndighetens agerande under pandemin, menar debattörerna.Foto: Marko Säävälä/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Johan Alvner  
Rådman Örebro tingsrätt och tidigare rättssakkunnig på socialdepartementet 
Peter Galatius  
Socionom och jurist med inriktning på förvaltnings- och socialrätt 
Peet Tüll 
Tidigare läkare, medicinalråd vid Socialstyrelsens smittskyddsenhet, konsult i smittskyddsfrågor åt WHO och ECDC samt medverkande i utformningen av svensk smittskyddslagstiftning 
Petra Östergren 
Doktorand rättsantropologi Lunds universitet 

”Erkänn misstagen i pandemihanteringen” uppmanar religionsvetare Sigurd Bergmann. Han tar avstamp i Coronakommissionens uppmaning att låta dess utvärdering utgöra början på en djupare offentlig process. Det första steget, att erkänna de misstag som begåtts av föregående regering, menar Bergmann är av yttersta vikt för att Sverige ska kunna producera lärdomar så att framtida kriser kan hanteras bättre. Och för att kunna erkänna misstag krävs självkritik, betonar han. Vi vill betona hur nuvarande regerings agerande omöjliggör denna självkritiska, djupa – och absolut nödvändiga – offentliga process.

Självkritik saknas

Coronakommissionens slutrapport riktar i viktiga avseenden skarp kritik mot Folkhälsomyndigheten och dess tidigare generaldirektör Johan Carlsson. Sverige har fler döda i covid-19 än våra grannländer tillsammans. Minst 50 000 personer har drabbats av postcovid. Många har skadats för livet. Och pandemin är inte över – vilket WHO betonade häromveckan när de nedgraderade covidhotet från ”internationellt nödläge” till ”allvarligt hot”. 

En myndighet ska inte granska sig själv.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) har nu gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bland annat följa upp och utvärdera den storskaliga testningen vad gäller genomförandet samt effekterna på smittspridning och smittspårning. I sitt utförande av uppdraget ska Folkhälsomyndigheten dessutom ta hänsyn till och ”komplettera” slutsatserna i Coronakommissionens betänkanden.   

Inte anständigt

Folkhälsomyndigheten har under pandemin i väsentliga avseenden avvikit från svensk smittskyddslagstiftning när det gäller bland annat riktlinjer för testning och smittspårning, vilket vi skrivit om tidigare (30/9-21, 18/10-21, 16/12-21). Myndigheten har också avvikit från majoriteten av länder när det gäller vaccinrekommendationer och i viktiga avseenden genomgående valt ett agerande som avvikit från övriga länder och rekommendationer från WHO och CDC (USA:s nationella folkhälsomyndighet).  

Det är därför anmärkningsvärt att socialminister Forssmed i praktiken ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera sin egen hantering och dessutom ”komplettera” den kommission som var satt att granska myndighetens hantering av pandemi. Det vore mer anständigt och trovärdigt – och framförallt kunskapsproduktivt – om den analysen utfördes av en från Folkhälsomyndigheten fristående expertgrupp. En myndighet ska inte granska sig själv. I synnerhet inte en myndighet som fått allvarlig kritik från en av regeringen tillsatt kommission.

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
fil. mag. statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00