Ex-moderat föreslår striktare lag för friskolor: ”Svag lösning”

Den tidigare moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson föreslår att friskolor ska regleras genom en ny friskolelag. Förslaget får tummen ner av skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S). ”Så länge vi har vinst med i ekvationen kommer vi ha svårigheter” säger hon till Altinget.

Foto: Maja Suslin/SCANPIX/Lars Schröder/TT
Rebecka Prahl

Hösten 2021 tillsatte Lärarnas riksförbund en extern utredning om aktiebolag i skolan. Förbundet är sedan ett kongressbeslut 2020 emot att aktiebolag ska få driva skolor.

Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och tidigare moderat riksdagsledamot, och Per Samuelsson, professor i juridik vid Lunds universitet, fick därför i uppdrag att utreda om det är lämpligt med aktiebolag i skolan samt hur dessa skulle kunna fasas ut. 

Men utredarna drar slutsatsen att det är inte aktiebolagen som är det stora problemet, utan att skollagen inte sätter striktare ramar för friskolor. 

Ny friskolelag

”Den marknadslogik som tillåtits genomsyra skollagstiftningen under lång tid måste ersättas av en annan logik som tar fasta på skolans särskilda uppdrag” skriver man i rapporten. 

Utredarna vill inte se något förbud mot vinstuttag för att komma tillrätta med problemet, och menar också att helt förbjuda aktiebolagen skulle kunna bli både dyrt och meningslöst. I stället föreslås en lag som ska reglera friskolorna strängare, och som delvis eller helt ska ersätta skollagen på området.

Vi kan inte inspektera mot att det fuskas med betygsättning eller att det försvinner bort pengar utomlands. Eller att man har en segregerad skola med köer. 

Lina Axelsson Kihlblom (S)
Skolminister

Lagen ska bland annat begränsa friskolors möjligheter att plocka ut vinst, ge kommunen förköpsrätt och skolpengen ska kunna sättas efter hur stort ansvar skolan tar. 

Tummen ner

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom håller med om utredningens analys, men lösningsförslagen får tummen ner. 

– Lösningen tycker jag var svagare. Den bygger på marknadstänk. Så länge vi har vinst med i ekvationen och styrningen av svensk skola kommer vi ha svårigheter, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom till Altinget, som vill se ett förbud mot vinstuttag i skolan.

– Man kan ha vinst i alla möjliga associationsrättsliga former så på så sätt har de rätt, det handlar inte bara om aktiebolaget. Men det handlar också om drivkrafterna i svensk skola.

Ökad inspektion 

Med fler regleringar av friskolorna kommer mer tillsyn, något som enligt skolministern är fel tillvägagångssätt.

– Svensk skola måste sluta konkurrera med sig själv. Vi måste säga ”sluta konkurrera och sätt eleven i fokus”. Då behöver vi inte så mycket inspektion. Vi kan inte inspektera mot att det fuskas med betygsättning eller att det försvinner bort pengar utomlands. Eller att man har en segregerad skola med köer. Det måste vara en tillitsfråga.

Löst inom några år

Själv vill Lina Axelsson Kihlblom inte heller förbjuda aktiebolag, men däremot vill hon förbjuda vinstuttag. 

– Aktiebolag som drivs med vinstsyfte är problematiskt, men aktiebolagsformen finns också för icke-vinstdrivande. Det handlar inte om själva styrmetoden utan det handlar om att det finns ett vinstkrav i aktiebolagen. 

– Vi vill ha ett rättvist skolval och en resursfördelning som speglar det kommunala ansvaret. Vi vill också ha en offentlighetsprincip där politiken tar ansvar för att styra skolan igen och inte bara skickar tomma pengarcheckar.

Vad kommer det innebära för de vinstdrivande verksamheterna?

– Vi kommer jobba vidare med vinstfrågan och den kommer vi lösa inom några år, så vi tittar på olika håll ännu.

Utredningens uppdrag
  • Beskriva hur aktiebolag som huvudmän i grund- och gymnasieskolan skapar överskott som kan användas till vinstuttag
  • Beskriva eventuella problem med andra organisationsformer med avseende på en effektiv resursanvändning
  • Lämna förslag på alternativa organisationsformer för dagens skolaktiebolag
  • Lämna förslag på hur aktiebolag ska kunna omvandlas till andra bolagsformer på ett sätt som fortfarande gör det attraktivt för befintliga eller andra huvudmän att fortsätta att bedriva skolverksamhet
  • Vid behov lämna andra reformförslag
  • Lämna förslag på tidshorisont för en reform

Källa: Lärarnas riksförbund

Nämnda personer

Lina Axelsson Kihlblom

Tidigare skolminister (S)
Jur. kand (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00