EU-kommissionen närmar sig sakta mikroplastförbud

HAVSMILJÖ. Efter flera års påtryckningar från flera medlemsländer har nu EU-kommissionen beställt en utredning för att eventuellt förbjuda mikroplaster i flera produkter.

Foto: Flickr/ Chesapeake Bay Program
Jacob Hederos

I samband med lanseringen av plaststrategin förra veckan så skickades ett uppdrag till EU:s kemikaliemyndighet ECHA på att ta fram flera åtgärder på området. Dels så ska ECHA förbereda en begränsning av avsiktligt tillagda mikroplaster i produkter, dels så ska myndigheten föreslå åtgärder för att ta krafttag mot användningen av så kallad oxo-plast.

Läs mer: Kommissionens plaststrategi innehåller krav på insamling av plast i hamnar

Det senare används bland annat i förpackningsmaterial och soppåsar, och infördes ironiskt nog för att minska spridningen av plast i naturen. Men efter att det visat sig att den ofta bryts ner till mikroplast, så har även den produkten hamnat under lupp.

Mikroplaster kan bland annat orsaka svält och inflammationer hos vattenlevande organismer som musslor, fisk och krabbor. Samtidigt misstänks de också kunna vara bärare av andra skadliga kemikalier.
– Riskbilden är inte helt klarlagd i alla delar, och därför pågår också ett parallellt forskningsarbete på området, säger Dag Lestander, utredare på Kemikalieinspektionen, till Altinget.

Nationellt tryck sedan länge

Vid åtminstonde två tillfällen, år 2013 och år 2014, har enskilda medlemsländer tryckt på för att EU-kommissionen ska fasa ut mikroplasterna. Därutöver beställde också miljöministrarna ett förslag på att få bort mikroplasterna ur alla kosmetiska produkter år 2016. 

Branschen har kommit en bra bit på vägen frivilligt

Dag Lestander
Kemikalieinspektionen

I väntan på EU-gemensamma krafttag har flera nationella åtgärder vidtagits. I januari införde Storbritannien förbud av mikroplaster i kroppsvårdsprodukter som sköljs av. Liknande åtgärder finns redan i Frankrike och Italien, och planeras också i Belgien och Sverige. Det svenska förslaget, som lades fram av Kemikalieinspektionen i början av 2016 har dock ännu inte beretts färdigt på Regeringskansliet. Det har dock kommit signaler om att det ska läggas fram under våren.

Foto: Källa: StatistaChart

Utöver den åtgärden så ligger det också en beställning från regeringen på att Kemikalieinspektionen ska ta fram förslag på hur mikroplaster i all annan kosmetika ska begränsas, samtidigt som myndigheten ska kolla på behovet av åtgärder i andra kemiska produkter. Den 31 mars ska den utredningen läggas fram.
– Vi är nu i ett slutskede av vår analys och bedömning av vad som kan vara lämpliga åtgärder, säger Dag Lestander.

Branchen har börjat på egen hand

Utöver miljöhänsynsargument, så är det också med hänvisning till att nationella åtgärder kan ha en marknadsstörande effekt som EU-kommissionen lägger fram sin beställning till ECHA. ECHA har nu ett år på sig att slutföra uppdraget. Därefter kommer förslaget att gå ut på samråd till alla som vill kommentera, innan det återvänder till kommissionen, troligen i slutet av år 2019.

Fram till den 30 juni i år uppmuntras också branschen till att lägga fram sina egna planer till kommissionen. Fem branschaktörer som företräder bland annat textil- och tvålindustrin har redan sagt att de ska vidra åtgärder för att minska spridningen, rapporterar Chemical Watch.
– Den europeiska kosmetikabranchen har också lagt fram egna rekommendationer till sina medlemmar på att fasa ut mikroplasterna. Branschen har därför kommit en bra bit på vägen frivilligt, säger Dag Lestander.

Dokumentation

Inte största utsläppskällan 

Enligt flera utredningar på området är det inte främst från kosmetika- och kemikalier som spridningen av mikroplast sker, utan den stora källan är framför allt från slitage av bildäck, tvätt av kläder och utsläpp från konstgräsplaner. 25-35 ton uppskattas gå ut i avloppen årligen från kosmetikan i Sverige, men mycket av det fångas upp i reningsverken. Totalt uppskattas runt 300 000 ton mikroplaster ta sig ut i den europeiska naturen varje år. Kommissionen utlovar att de ska utreda om nya krav ska ställas på däcktillverkare, textilproducenter och färgtillverkare. Parallellt pågår på nationell nivå två utredningar på Naturvårdsverket (Uppdrag om nedskräpning och Åtgärder om utsläpp av mikroplaster till vattenmiljö), tillsammans med insatser på 78 miljoner kronor för bland annat forskning, insamling och strandstädning.

  • För att en produkt ska miljömärkas så är det förbjudet att ha tillsatta mikroplaster. ”Svanen” införde det i sina kriterier 2013, kommissionens ”EU-blomma” införde det 2014.
  • Läs mer: Remissinstanser önskar snabba krafttag mot mikroplast
  • Läs mer om hur ett begränsningsförfarande inom REACH ser ut här.
  • Läs kommissionens beställning till ECHA om Oxo-plast här.
  • Läs kommissionens beställning till ECHA om mikroplastbegränsning här.

Oxo-plast

Är en plastblandning där en viss mängd metal-salter har tillsats för att fungera som en katalysator för att påskynda den naturliga nedbrytningen av materialet när den utsätts av UV-ljus. Den används bland annat vid jordbruksemballage, soppåsar och matförpackningar. E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00