EU-kommissionen närmar sig sakta mikroplastförbud

HAVSMILJÖ. Efter flera års påtryckningar från flera medlemsländer har nu EU-kommissionen beställt en utredning för att eventuellt förbjuda mikroplaster i flera produkter.

I samband med lanseringen av plaststrategin förra veckan så skickades ett uppdrag till EU:s kemikaliemyndighet ECHA på att ta fram flera åtgärder på området. Dels så ska ECHA förbereda en begränsning av avsiktligt tillagda mikroplaster i produkter, dels så ska myndigheten föreslå åtgärder för att ta krafttag mot användningen av så kallad oxo-plast.

Läs mer: Kommissionens plaststrategi innehåller krav på insamling av plast i hamnar

Det senare används bland annat i förpackningsmaterial och soppåsar, och infördes ironiskt nog för att minska spridningen av plast i naturen. Men efter att det visat sig att den ofta bryts ner till mikroplast, så har även den produkten hamnat under lupp.

Mikroplaster kan bland annat orsaka svält och inflammationer hos vattenlevande organismer som musslor, fisk och krabbor. Samtidigt misstänks de också kunna vara bärare av andra skadliga kemikalier.
– Riskbilden är inte helt klarlagd i alla delar, och därför pågår också ett parallellt forskningsarbete på området, säger Dag Lestander, utredare på Kemikalieinspektionen, till Altinget.

Nationellt tryck sedan länge

Vid åtminstonde två tillfällen, år 2013 och år 2014, har enskilda medlemsländer tryckt på för att EU-kommissionen ska fasa ut mikroplasterna. Därutöver beställde också miljöministrarna ett förslag på att få bort mikroplasterna ur alla kosmetiska produkter år 2016. 

I väntan på EU-gemensamma krafttag har flera nationella åtgärder vidtagits. I januari införde Storbritannien förbud av mikroplaster i kroppsvårdsprodukter som sköljs av. Liknande åtgärder finns redan i Frankrike och Italien, och planeras också i Belgien och Sverige. Det svenska förslaget, som lades fram av Kemikalieinspektionen i början av 2016 har dock ännu inte beretts färdigt på Regeringskansliet. Det har dock kommit signaler om att det ska läggas fram under våren.

Utöver den åtgärden så ligger det också en beställning från regeringen på att Kemikalieinspektionen ska ta fram förslag på hur mikroplaster i all annan kosmetika ska begränsas, samtidigt som myndigheten ska kolla på behovet av åtgärder i andra kemiska produkter. Den 31 mars ska den utredningen läggas fram.
– Vi är nu i ett slutskede av vår analys och bedömning av vad som kan vara lämpliga åtgärder, säger Dag Lestander.

Branchen har börjat på egen hand

Utöver miljöhänsynsargument, så är det också med hänvisning till att nationella åtgärder kan ha en marknadsstörande effekt som EU-kommissionen lägger fram sin beställning till ECHA. ECHA har nu ett år på sig att slutföra uppdraget. Därefter kommer förslaget att gå ut på samråd till alla som vill kommentera, innan det återvänder till kommissionen, troligen i slutet av år 2019.

Fram till den 30 juni i år uppmuntras också branschen till att lägga fram sina egna planer till kommissionen. Fem branschaktörer som företräder bland annat textil- och tvålindustrin har redan sagt att de ska vidra åtgärder för att minska spridningen, rapporterar Chemical Watch.
– Den europeiska kosmetikabranchen har också lagt fram egna rekommendationer till sina medlemmar på att fasa ut mikroplasterna. Branschen har därför kommit en bra bit på vägen frivilligt, säger Dag Lestander.

Forrige artikel Väntat förslag om vinstbegränsning i välfärden Väntat förslag om vinstbegränsning i välfärden Næste artikel Lööf: Landsbygden behöver fler privata jobb Lööf: Landsbygden behöver fler privata jobb
Bolunds pressekreterare till DNB

Bolunds pressekreterare till DNB

JOBBYTE. Martin Kling värvas från finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till DNB Sverige som kommunikationsrådgivare.

Luf: Regeringen myglar igenom förslag

Luf: Regeringen myglar igenom förslag

DEBATT. Ett nytt lagförslag har tagits fram som ska göra det lättare att stoppa och kontrollera människor som polisen misstänker inte får vistas i Sverige. Risken är att den som har en annan hudfärg än vit känner sig utpekad och ovälkommen i samhället, skriver Luf.