Remissinstanser önskar snabba krafttag mot mikroplast

MILJÖ. Det behövs mer data och kunskap kring spridningen av mikroplatser. Men det arbetet får inte hindra omedelbara insatser och krafttag, påpekar flera remissinstanser angående Naturvårdsverkets mikroplastrapport 

Larmrapporterna om spridningen av mikroplast hos djur, natur och människor är många. Men för tillfället saknas det tillräckligt med data och kunskap om orsakerna och effekterna för att kunna vidta kraftfulla åtgärder för att stoppa spridningen till hav, sjöar och vattendrag. Det menar Naturvårdsverket, som på regeringens uppdrag har undersökt hur utmaningen ser och vilka åtgärder som kan vara aktuella för att ta tag i problemet.

Läs mer: Romson oroas av mikroplaster 

Mikroplaster är plastpartiklar som är mindre än fem milimeter. Det kan vara allt från konstgräsgranulat till näst intill luftburna partiklar från bildäck, vägbanor och klädtvätt. Kunskapsläget om dess konsekvenser på organismer är inte kartlagda, men de kan eventuellt bland annat vara bärare av andra saker som läkemedelsrester och kemikalier.

– Det pågår enormt mycket arbete nationellt och internationellt för att studera problematiken, det är nästan svårt att hinna med omvärldsbevakningen. Men trots mycket pågående forskning finns det fortfarande stora kunskapsluckor. En viktig frågeställning är att det saknas standardiserade metoder för hur man ska samla information om mikroplasternas förekomst och påverkan i miljön, säger Anna-Maria Sundin på Naturvårdsverket.

Login