Debatt

Ett växelnummer kan stärka civilsamhället

Civilsamhället behöver bygga en infrastruktur och ha en kommunikationskanal till det offentliga. Det skriver Fryshusets Johan Oljeqvist och Negin Tagavi, ansvariga för civilsamhällets förutsättningar inom Nysta, apropå reaktionerna mot förslaget om ett växelnummer till civilsamhället.

”När civilsamhället är med i strategisk planering, problembeskrivning och lösningar redan från start kommer effektivitet, resursanvändning och sannolikheten för bättre lösningar att öka.”
”När civilsamhället är med i strategisk planering, problembeskrivning och lösningar redan från start kommer effektivitet, resursanvändning och sannolikheten för bättre lösningar att öka.”Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Mångfald är ett självändamål. Lösningen på framtidens utmaningar är att det finns en så stor mångfald av perspektiv, kunskap, människor, organisationer, övertygelser och viljor att innovationer kan växa vilt och fritt. Sveriges unika civilsamhälle är och har under 100 år varit en av de främsta krafterna för att bygga denna miljö.

”Wicked problems” och ”black swans”

Inom framtidsforskning och i analyser av innovationer i ett samhälle förekommer begrepp som är viktiga att ha med sig i debatt och diskussioner om samhällsproblem och lösningar för att göra samhället bättre.

Två sådana begrepp är ”wicked problems” och ”black swans”. Ett ”wicked problem” är ett samhällsproblem där osäkerheten är hög och lösningarna inte är uppenbara. En ”black swan” är en osannolik och oförutsägbar händelse som potentiellt kan få allvarliga konsekvenser.

För att kunna förhålla sig till det nya och okända behöver det finnas en mångfald av förberedda perspektiv som förhåller sig till det nya – vi vet aldrig var den nya innovationen kommer uppstå. Akademin har samma princip – en förutsättning för innovation är en bred grundforskning.

Rigga en resilient struktur

Två av Sveriges stora komparativa fördelar är en stark tillitskultur och ett diversifierat civilsamhälle. Vi behöver inte blicka tillbaka längre än förra året då de flesta strategier och planer för den närmaste framtiden totalt omkullkastades på grund av ett virus långt borta från vår nations gränser och från vår mentala förståelse. Även 2015 under flyktingkrisen stod många av oss handfallna för vad som pågick.

Civilsamhällets styrka är mångfalden och våra olikheter.

Klimatkrisen står också och bankar på vår dörr och våra åtgärder känns alltför sena och bristfälliga. I utrymmet mellan samhällets organisering och förändringar i verkligheten har civilsamhället stått för den snabbfotade handlingskraften. Lösningarna är sällan rätt eller fel utan snarare bättre eller sämre.

Black swans och wicked problems kommer vara en del av vår framtid. I stället för att försöka förutspå nästa händelse behöver vi rigga en resilient struktur och ett samhälle där alla i Sverige behöver uppleva att de har en plats. För att göra det behöver vi följande:

  • Ett uppdaterat samhällskontrakt, med utrymme för människors olikheter där det finns utrymme, möjligheter och sammanhang för alla som bor i Sverige.
  • Ett jämlikt samhälle som främjar mångfald, pluralism och innovation kommer kräva att vi behandlas olika och ges olika förutsättningar, det vill säga för att få lika förutsättningar måste vi bejaka våra olikheter.
  • Mer mångfald utifrån en mångfald av organisationer och organiseringsprinciper, en mångfald av idéer och självständiga och stolta individer som vill bidra och stärka sin omgivning och sitt samhälle.

Ett gemensamt växelnummer

Ett sätt att nå dit är att stötta civilsamhället i uppbyggnaden av en infrastruktur och kommunikationskanal till det offentliga. En kraftsamling av gemensamma frågor på strukturell nivå – ett gemensamt växelnummer för civilsamhället. Ett växelnummer för att:

  1. Bevara civilsamhällets mångfald, hitta gemensamma nämnare och lyfta och förstärka dessa.
  2. Presentera en tydlig ingång för det offentliga till civilsamhällets organisationer, så att regering, region och kommun bereder plats vid bordet utan ursäkter om att de inte vet vem de ska ringa.
  3. Höja kunskapen för tjänstemän i offentliga strukturer för ökad tillit och förståelse för hur civilsamhället kan bidra till samhällsbyggandet.

Civilsamhällets styrka är mångfalden och våra olikheter. Vi vill fortsätta bevara dessa och samtidigt skapa förutsättningar för att hitta gemensamma nämnare där en kraftsamling och koordinering ger ytterligare styrka. När civilsamhället är med i strategisk planering, problembeskrivning och lösningar redan från start kommer effektivitet, resursanvändning och sannolikheten för bättre lösningar att öka.

Läs också

Nämnda personer

Johan Oljeqvist

Vd Fryshuset, styrelsemedlem Effektfullt, styrelsemedlem Swedish National Advisory Board for Impact Investing, Styrelseordförande Unga Klara

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00