Ett steg närmare kontroll av flygresenär inom EU

TERRORISM. EU-parlamentet är redo att lösa knutarna kring förslaget att polisen ska få uppgifter om flygpassagerare för att spåra terrorister. Men parlamentet sätter som villkor att skyddet stärks för de personuppgifter som samlas in.

På torsdag möts EU:s ledare – ett möte som sker i skuggan av förhandlingarna med Ryssland om en lösning på kriget i Ukraina. EU-ledarna ska även ta upp terrorbekämpningen som blivit mer aktuellt sedan europeiska medborgare deltar i strider på terrororganisationens IS sida och efter terrorangreppen i Paris.

En fråga som ligger på bordet är de gamla planerna på ett EU-direktiv som ger polisen och andra myndigheter tillgång till personuppgifter om flygpassagerare (PNR). Målet är kartlägga misstänkta personer och stoppa terrorister och andra grovt kriminella.

I ministerrådet finns en enighet om att skynda på med ett beslut i denna fråga. Men i EU-parlamentet finns det krafter som har bromsat och av det skälet har det ännu inte blivit något beslut.

Parlamenter stödjer

Men inför toppmötet har parlamentet med bred majoritet antagit en resolution som ska bidra till en lösning. Enligt resolutionen ska parlamentet arbeta för att EU-direktivet om passageraruppgifter blir klart under 2015. Men det förutsätter att frågan om ett direktiv för dataskydd också blir löst. De kommande förhandlingarna mellan ministerrådet och parlamentet om det exakta innehållet i de båda rättsakterna kan då föras parallellt. Målet är att få ett starkt skydd för de personuppgifter som samlas in och klarare regler för hur de får användas.

Enligt den lettiska regeringen, som är EU-ordförande under det kommande halvåret, är sådana parallella förhandlingar fullt möjliga.

–Vi tror att de grundläggande rättigheterna, inklusive garantier för uppgiftsskydd, framgångsrikt kan behandlas samtidigt som vi  förhandlar texten i förslaget om PNR, sade Zanda Kalnina-Lukaševica, statssekreterare för EU-frågor, vid en debatt i EU-parlamentet under onsdagen.

Bara en byggsten

EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans underströk att direktivet om passageraruppgifter inte är lösningen på alla problem.

– Det är inte mer än en byggsten i en enorm konstruktion som vi behöver för att bekämpa radikalisering och terrorism i Europa, sade han.

Men enligt Timmermans är det bättre att EU har ett gemensamt system än att varje EU-land inför egna system och att EU då får ett lapptäcke av 28 olika regelverk med olika skydd för den personliga integriteten. 

I resolutionen understryker parlamentet att rekrytering av terrorister ska stoppas, men även att det finns behov av ett program för att hindra att ungdomar radikaliseras och sedan ger sig av för att strida i terrororganisationer.

Dessutom krävs en starkare kontroll vid EU:s yttre gränser. Det ska ske genom att länderna använder dagens regler och register inom Schengensamarbetet för att bistå varandra med information om hur misstänkta rör sig över gränserna. EU-länderna ska också bli bättre på att föra över information från de inhemska myndigheterna till Europol.

 

Forrige artikel Klartecken för polisen att söka i visumregister Næste artikel S och M vill utreda skadestånd till tvångssteriliserade
Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

ÖVERBLICK. Coronakrisen har gjort att stödet för Socialdemokraterna skjuter i höjden. Flera som har sitt uppehållstillstånd knutet till arbete riskerar att förlora det, varnar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Personal på Statens servicecenter exponeras för smitta. Läs Altingets överblick.