Analys av 
Sanna Rayman

Sanna Rayman: Ett långfinger riktat mot Rosenbad

ANALYS. Regeringskansliet hurrar inte över Ann-Marie Beglers nya jobb på Academedia. Faktum är att man redan har meddelat henne att hon inte kan ha en bisyssla av den typ hon just tackat ja till. Detta förefaller Begler emellertid strunta i. 

Idel glada miner när dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i augusti 2015 (S) presenterade Ann-Marie Begler som ny gd för Försäkringskassan.
Idel glada miner när dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i augusti 2015 (S) presenterade Ann-Marie Begler som ny gd för Försäkringskassan.Foto: Bertil Ericson/TT
Sanna Rayman

Tidigare i veckan blev det känt att Ann-Marie Begler föreslås som styrelseledamot i skolföretaget Academedia, något som även Altinget rapporterade om. 

Nyheten orsakade omedelbart heta diskussioner i den ständiga följetongen om hur bra det egentligen är att ha en marknadslösningar i välfärden. Ledarsidor och kultursidor enades om att det är dåligt.

"Hallå? Ska detta bara få fortgå?", skrev Karin Pettersson i Aftonbladet och menade att "Det går inte att förklara den politiska lamheten inför det som pågår i den svenska ”marknadsskolan” med annat än korruption och pengar."

På Expressens ledarsida konstaterades det att "svängdörrarna mellan staten och välfärdskapitalet är ett växande problem, som riskerar att korrumpera beslutsfattandet i Sverige."

Erfaren statstjänsteman

Att det skulle ta hus i helvete kring den här nyheten lär knappast ha kommit som en överraskning för en erfaren statstjänsteman som Begler. Frågan om huruvida detta är olämpligt eller ej diskuteras i tidningsartiklar och på sociala medier främst utifrån hennes CV.

Särskilt det faktum att hon varit gd för Skolinspektionen anses olämpligt i sammanhanget. Man kan förstå den reaktionen, men samtidigt har det gått snart sex år sedan det uppdraget och även om skärpta karensregler kring "känsliga övergångar" av och till diskuteras är det svårt att tro att vi någonsin skulle införa karenstider på över fem år.

Begler hade flest sidouppdrag

Detta är nu inte den första styrelseposten för Begler, faktum är att hon är en av de gd:ar i regeringskansliet som har flest sidouppdrag, vilket en kartläggning i Altinget visade förra hösten.

Hon är redan i dag styrelseordförande för Ersta Sköndal Bräcke högskola, styrelseledamot i Legilexi samt ledamot i Byggmarknadskommissionen, Sjukvårdens ledarskapsakademi och GS A-kassa. Skillnaden mellan de uppdragen och det hon nu är aktuell för är emellertid att hon i de tidigare fallen har agerat styrelseproffs i vad som företrädesvis kan kallas ideella eller icke vinstdrivande sammanhang i förenings- och stiftelsemiljöer.

Nu tar Begler klivet till en annan typ av styrelse, styrelsen i ett börsnoterat bolag. Ett bolag i den ständigt omdebatterade välfärdsbranschen. 

Elefantkyrkogården

Samtidigt har hon, till skillnad från sina andra gd-kollegor på den så kallade elefantkyrkogården på Regeringskansliet (där sparkade generaldirektörer hamnar om de får avsluta sina myndighetsuppdrag i förtid) inte gått sysslolös.

Hon har på finansdepartementets uppdrag lett utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen, vilken presenterades i våras. Däremellan har hon också utrett Ystad kommuns hantering av de isolerade barn som upptäcktes där häromåret.

Sista akten i Begler-affären

Att Begler tar det här uppdraget är en smula iögonfallande. Begler är en statstjänsteman ut i fingerspetsarna och hennes tidigare styrelseuppdrag visar att hon hittills inte har haft svårt att hålla sig på den smala vägen och låta bli att ta uppdrag som kunnat uppfattas som olämpliga för en gd. För hon är ju fortfarande en sådan, om än placerad i Regeringskansliet. 

Att hon kliver på Academediatåget kan med fog ses som den sista akten i dramat kring petningen av Begler, som resulterade i en KU-prickning av Annika Strandhäll, även om hon klarade sig undan misstroende.

Regeringskansliet hurrar inte

Att såväl Expressen som Aftonbladet tycker att Beglers nya jobb är olämpligt vet vi. Men vad tycker man på hennes arbetsplats? Det är trots allt där hon är anställd, tills dess att hennes förordnande löper ut, i slutet av april nästa år. Jag mejlade Regeringskansliet och ställde den frågan. Detta är svaret jag fick:

"Ann-Marie Begler har i slutet av augusti informerat Regeringskansliet om att hon tillfrågats om att sitta i Academedias styrelse. Regeringskansliet har därefter meddelat henne om att hon som anställd i Regeringskansliet inte kan ha en sådan bisyssla. Den 7 september inkom Ann-Marie Begler med en formell anmälan om bisyssla som nu bereds i Regeringskansliet."

Sällan har en formell anmälan om bisyssla varit mer lik ett långfinger. 

Nämnda personer

Ann-Marie Begler

Senioranalytiker Kommissionen för skattenytta, styrelseledamot Folkbildningsrådet och Academedia
Socionom (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00