Här är de omplacerade generaldirektörernas sidojobb

BISYSSLOR. Rådgivning åt en management konsultbyrå, styrelsearbete för ett friskolebolag och en utredning i Ystad. Det är några av de bisysslor som generaldirektörerna på Regeringskansliet har, visar Altingets kartläggning.

Ann Marie Begler, Torsten Håkansta och Ulla Sandborgh.
Ann Marie Begler, Torsten Håkansta och Ulla Sandborgh.

Torsten Håkansta har varit på Regeringskansliet sedan det bestämdes att E-hälsomyndigheten ska flytta till Kalmar 2016. Fram till den 31 december 2017 arbetade han tillsammans med regeringens life science-samordnare Anders Lönnberg, i utredningen Nationell samordning för life science. Det är nu 17 månader sedan Håkansta avslutade det uppdraget och han har i dag inga arbetsuppgifter på Regeringskansliet men har fortfarande lön.

Generaldirektörskonsult

Håkansta har som registrerad bisyssla att vara rådgivare åt management konsultbyrån Sevenco. Enligt Håkan Johansen som är vd och partner på byrån fungerar Håkansta som ett bollplank.

Läs också: Omplacerade generaldirektörer saknar uppgifter

– Han har inte tid eller möjlighet att engagera sig i de bolagen [vi arbetar för]. Med hans erfarenhet från privat verksamhet och offentlig verksamhet kommer han med tips och idéer om hur vi ska kunna bli mer framgångsrika.

Han har inte tid eller möjlighet att engagera sig i dem bolagen vi arbetar för. Med hans erfarenhet från privat verksamhet och offentlig verksamhet kommer han med tips och idéer om hur vi ska kunna bli mer framgångsrika.

Håkan Johansen
Vd/partner Sevenco

Får han en lön från er?

– Nej, han gör det här för att han tycker det är intressant. Som en fritidssyssla. Vi använder hans erfarenhet och kompetens som rådgivare bara, han har ingen ersättning, säger Johansen.

Utöver engagemanget i Sevenco sitter Håkansta även i presidiet för Jämtlandsakademin som arbetar med att främja Jämtlands näringsliv och samhälle.

Osäkra uppgifter

När Altinget kontaktar Regeringskansliet om generaldirektörernas bisysslor får vi beskedet att Håkansta också har anmält att han sitter i JA Janssons stiftelses styrelse. De uppgifterna är dock från 2013 och Regeringskansliet kan inte svara på om de fortfarande är aktuella. Men Altinget har efter kontakt med stiftelsen fått bekräftat att Håkansta fortfarande sitter i styrelsen.

JA Janssons stiftelse är huvudägare i Sveriges pantbanker. 

Altinget har försökt nå Torsten Håkansta för en kommentar vid flera tillfällen utan framgång.

Mångsysslare

Tidigare generaldirektören för Försäkringskassan Ann Marie Begler, leder sedan 2018 en utredning om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen under Finansdepartementet. Hon har fyra, och därmed flest, bisysslor av generaldirektörerna på Regeringskansliet.  

Begler leder en utredning om hur Ystad kommun hanterat ärendet om de fem barn som under flera år isolerades av sina föräldrar och inte fick gå i skolan.

Hon är även styrelseordförande för Ersta bräcke sköndal högskola och sitter som ”advisory board suppleant” för den icke vinstdrivande stiftelsen Sjukvårdens ledarakademi, ett initiativ för att förbättra ledarskapet i sjukvård och forskning.

Enligt Regeringskansliet har hon också uppdrag för en byggnadskommission tillsammans med den tidigare civil- och bostadsministern Stefan Atterfall (KD) och den socialdemokratiske debattören Lennart Weiss.

I kunskapens tjänst

Ulla Sandborgh flyttades till infrastrukturdepartementet efter brister i säkerheten på Svenska kraftnät där hon tidigare var generaldirektör. Ulla Sandborgh har inte haft några arbetsuppgifter sedan hon flyttades till Regeringskansliet för sju månader sedan.

Sandborgh har en bisyssla, vilket är att sitta i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) temagrupp ”Kunskap i världsklass”. På IVA:s hemsida står det att temagruppen ska arbeta med ”policy för skolutveckling, samhällets attityder till kunskap samt ett internationellt samarbetsprojekt för att inspirera ungdomar att söka sig till naturvetenskap och teknik”.

Nämnda personer

Ann-Marie Begler

Senioranalytiker Kommissionen för skattenytta, styrelseledamot Folkbildningsrådet och Academedia
Socionom (Stockholms uni.)

Torsten Håkansta

F.d. generaldirektör för eHälsomyndigheten
Stockholms uni.

Ulla Sandborgh

Vd för Jokkmokk Iron Mines
Civilingenjör (KTH)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00