Energinätsförhandlaren: Bättre för helheten med sammankoppling

Rekordhöga elpriser förklaras till stor del av ett naturgasberoende hos flera av grannländerna. Men det föranleder inte en ändrad inriktning för sammankopplingen av elnäten, menar S-parlamentarikern Erik Bergkvist, som nyss avslutat förhandlingarna om framtidens gemensamma energiinfrastruktur i EU.

”Det är
kortsiktigt” att hålla igen på elnätsutbyggnaden som V föreslagit för att skydda det nationella elpriset, menar Erik Bergkvist (S). <br>
”Det är kortsiktigt” att hålla igen på elnätsutbyggnaden som V föreslagit för att skydda det nationella elpriset, menar Erik Bergkvist (S).
Foto: Fredrik Persson / TT
Jacob Hederos

En fråga som lyfts upp på den svenska elprisdebatten är om det fortsatta sammankopplingen av elnäten verkligen är önskvärd, när priserna i grannländerna då kan leta sig in också på den svenska marknaden.

Vänsterpartiets företrädare tycker att fokus istället borde vara att prioritera nationell lagring och produktion, framför överföringskapacitet, i avvaktan på att produktionen byggts ut i grannländerna. 

Men den sortens resonemang köper inte Erik Bergkvist, som företrätt den socialdemokratiska partigruppen i förhandlingarna om det transeuropeiska energiinfrastrukturregelverket TEN-E, som avslutades innan årsskiftet.

– Jag tycker att det är kortsiktigt. För vi vet energisituationen idag, men vi vet inte imorn hur produktionen och utbyggnadsplanerna blir, och inte heller hur vädret blir. Det som vi har väldigt mycket tillgång av, vattnet, kanske vi inte har lika mycket av alltid framöver. Så att säga utifrån en ögonblicksbild idag hur vi ska ha det framöver blir inte riktigt seriöst.

– Sedan, det andra är att vi ser att det blir bättre för helheten om vi kopplar oss samman. Om varje land alltid ska vara självförsörjande, så måste de ha en rejäl överkapacitet i energiproduktionen. Det blir dyrt. Så även om Sverige är nettoexportör idag, så måste vi tidvis importera när det är riktigt kallt.

Men vad säger du till väljare i din hemmaregion, Västerbotten, som är frustrerade för att de anser att de inte ska behöva stå för grannländernas energikonsumtion och vara ett så kallat ”batteri” för dem?

– Vi har en energimarknad och där köper vi och säljer energi. Vi har haft väldigt mycket energi vilket är bra. Nu är planeringen att bygga ut industrin i norr, vilket gör att vi kommer att öka efterfrågan rejält. Det finns ju även utbyggnadsplaner för det, samtidigt som det finns utbyggnadsplaner i exempelvis Tyskland för att möta deras växande behov. Vi har ju även överföringsförluster vid transporterna också, så jag tycker att vi ska bygga ut produktionen överallt, säger Bergkvist till Altinget och fortsätter:

Jag tror att vägarna framåt är dels att vi får mer lokal nytta där energiproduktionen byggs ut, genom ersättning för utbyggnaden. Dels att vi bygger mer havsel.