Maktskifte i transporttoppen öppnar för ökat svenskt inflytande

Det finns goda chanser för svenska politiker som vill ta ett kliv framåt i den transportpolitiska hierarkin i EU-parlamentet efter valet. Samtidigt väntas mandatperioden inte innehålla lika tunga frågor i transportutskottet som den senaste.

Fyra svenska ledamöter som potentiellt kan få inflytande över&nbsp;EU:s transportpolitik, där många toppar försvinner i valet: Jörgen Warborn (M), Johan Danielsson (S), Pär Holmgren (MP) och Patrik Jönsson (SD).<br>
Fyra svenska ledamöter som potentiellt kan få inflytande över EU:s transportpolitik, där många toppar försvinner i valet: Jörgen Warborn (M), Johan Danielsson (S), Pär Holmgren (MP) och Patrik Jönsson (SD).
Foto: EU-parlamentet, SD
0:000:00