Efterlysning av rättslig analys från Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens utspel om rättsutvecklingen i artskyddet har pressat regeringen att utlova snabba åtgärder. Miljörättsprofessor Jan Darpö kritiserar slutsatserna, men också att myndigheten inte presenterat någon rättslig analys. ”Att avkräva Skogsstyrelsen en rättsutredning vore en rimlighet” säger han.

Det är helt rimligt att avkräva Skogsstyrelsen en rättsutredning, anser miljörättsprofessor Jan Darpö. "Det hade jag begärt från vilken student som helst som kommit till mig och sagt att hen hade upptäckt att en 40 år gammal regel nu har blivit ett bofinksskydd." säger han.
Det är helt rimligt att avkräva Skogsstyrelsen en rättsutredning, anser miljörättsprofessor Jan Darpö. "Det hade jag begärt från vilken student som helst som kommit till mig och sagt att hen hade upptäckt att en 40 år gammal regel nu har blivit ett bofinksskydd." säger han.Foto: Hasse Holmberg/TT
0:000:00