E22-utvärderingen: Det faktiska ansvaret bör också utredas

Tre tydliga slutsatser – och en ytterligare utredning. Det är rekommendationer som läggs fram av den oberoende utvärderingen av trafikkaoset på E22:an.

Närmre tusen fordon fastnade på E22 mellan Hörby och Kristianstad onsdagen den 3 januari 2024. Många människor fick sitta kvar nästan ett dygn innan de evakuerades.<br>
Närmre tusen fordon fastnade på E22 mellan Hörby och Kristianstad onsdagen den 3 januari 2024. Många människor fick sitta kvar nästan ett dygn innan de evakuerades.
Foto: Johan Nilsson/TT
Jacob Hederos

Flera brister låg bakom att snökaoset på E22an i början av januari blev så omfattande. Utöver en genomgång av händelseförloppet, redovisar utvärderingen som gjorts av Capgemini för Länsstyrelsen Skånes räkning tre tydliga rekommendationer för hur de inblandade parterna ska dra lärdom av situationen.

 • Samarbeta mera med varandra
  ”En tydlig rekommendation som framkommit genom utredningens arbete är att aktörerna i högre grad borde arbeta för att gemensamt stärka förmågan att samverka effektivt med varandra.” skriver konsultbolaget.
 • Träna mera för kris internt
  Därtill bör de individuella krisberedskapsorganisationerna genomlysas och utvärderas.
  ”Enligt krisberedskapsförordningen är det aktörernas ansvar att vara förberedda på att hantera samhällsstörningar och andra krissituationer. Detta inkluderar att ha väl fungerande krisberedskapsorganisationer som är rustade att agera vid behov.” skriver konsultbolaget.
 • Kan ni bygga digitalt stödsystem?
  Utredningen visar enligt konsultbolaget på bristen i förmåga att sammanställa en enhetlig lägesbild. Det kan få allvarliga konsekvenser, och därför bör det ses över om en gemensam digitalt stödsystem kan byggas upp. 
  ”Baserat på utredningens slutsatser angående de utmaningar som uppstod vid samverkan mellan aktörerna, rekommenderas en granskning av behovet för ett potentiellt digitalt stödsystem.”

Vems ansvar var det då?

Samtidigt uppmanas parterna också inleda en faktisk utvärdering av vems lagstiftade ansvar det faktiskt är att situationen uppkom.

Detta eftersom den frågan inte ingick i uppdraget för den oberoende utvärderingen som konsultbolaget genomförts:

”Det kan därmed konstateras att ett område för vidare utredning av trafikstoppet på E22 är att genomföra en fördjupad granskning med vidhängande analys av de enskilt involverade aktörernas insatsarbete med utgångspunkt i den lagstiftning som sedan början på 00-talet varit styrande för den svenska hanteringen av olyckor och kriser.” skriver konsultbolaget.

Läs också


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00