Debatt

Debatten om digitalisering i skolan är för svartvit

Skoldebatten tar allt för ofta sin utgångspunkt i osanningar och överdrifter. Det menar företrädare för Sverigefinska skolan.

Digilogt är vägen framåt, menar debattörerna.
Digilogt är vägen framåt, menar debattörerna.Foto: Alexander Olivera/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Marko Leppälä Smolander
Rektor Sverigefinska skolan i Stockholm
Satu Harnesk
Ordförande Sverigefinska skolan i Stockholm AB
Christina Wainikka
Ordförande Stiftelsen Sverigefinska skolan i Stockholm 

Det är många frågor inom skolans värld som är föremål för heta diskussioner. En sådan fråga är digitalisering. Diskussionen har en tendens att bli väldigt svartvit. Friskolor gör alltid si, kommunala skolor gör alltid så. Digitalisering som går ut över det pedagogiska arbetet i skolan är något som ofta lyfts fram.

Oseriös debatt om friskolor

Sverigefinska skolan i Stockholm har tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan, som tas emot i juni i Karlstad. Med anledning av den finns anledning att ta strid kring en del påståenden om både friskolor och om digitalisering i skolan.

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan tilldelades 2022 till sex olika skolhuvudmän. Av dessa var fem kommunala och enbart en var en friskola. Klart är att det faktum att Sverigefinska skolan tilldelades utmärkelsen visar att det sker mycket bra arbete även på friskolor, även om det är fråga om en liten skolhuvudman. Friskoledebatten använder många gånger väldigt stora penselstråk, vilket på många sätt är lika oseriöst som olyckligt.

Bilden av att när digitalisering i skolan sker är det på bekostnad av böcker är helt enkelt inte med nödvändighet sann.

Det finns gott om friskolor som gör stora insatser för att nå en så bra verksamhet som möjligt, där det är själva verksamheten som hela tiden står i fokus. En seriös debatt om vad som sker på skolområdet kan inte blunda för detta.

Låt skolan vara ”digilog”

Ett annat perspektiv är vad som driver digitaliseringen i skolan. Innebär digitalisering i skolan att allt annat kastas ut? Nej. Även om detta är sådant som sägs i debatten. Digitalisering i skolan kan och bör ske med det pedagogiska arbetet för ögonen. Det är det pedagogiska som måste styra vad som sker.

För Sverigefinska skolan i Stockholm innebär det att även om digitaliseringen är viktig i skolarbetet så finns läroböcker i alla ämnen och det har gjorts stora satsningar på skolbiblioteket. Bilden av att när digitalisering i skolan sker är det på bekostnad av böcker är helt enkelt inte med nödvändighet sann. På Sverigefinska skolan strävar vi i stället efter att vara digiloga, det vill säga att låta det digitala och det analoga samspela så att vi nyttjar resurserna på bästa sätt.

Ska vi kunna ha en skoldebatt som diskuterar de faktiska utmaningarna kan inte utgångspunkt tas i osanningar om vare sig friskolor eller om digitalisering.

Nämnda personer

Christina Wainikka

Policyexpert inom immaterialrätt Svenskt näringsliv
MBA (Handelshögskolan i Stockholm, 2007)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00