Debatt

Debatt: Regeringens intressebrist oroar – anslut oss till EU-samarbetet

DEBATT. Vi uppmanar ansvariga ministrar på näringsdepartementet att fatta ett snabbt beslut om att ansluta Sverige till samarbetet att bygga en europeisk infrastruktur för utveckling av molntjänster. Det skriver Jan Bosch, Johan Christenson och Johan Dettel.

Foto: Nasa
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Jan Bosch
Professor, Chalmers tekniska högskola
Johan Christenson
Vd och grundare, City network
Johan Dettel
Partner, EQT


EU-kommissionen har nyligen tagit ett initiativ för att bygga upp en alternativ europeisk infrastruktur för utveckling av molntjänster. Bakgrunden är bland annat de legala aspekterna för europeiska företag och myndigheter att använda utomeuropeisk molninfrastruktur som fastslogs i en dom i EU-domstolen i somras. 10 miljarder euro vill kommissionen satsa för att säkerställa att europeisk innovation på it-området ska kunna fortskrida på en infrastruktur som inte främst ägs av amerikanska intressen.

I dag präglas marknaden av ett fåtal stora aktörer som i princip hanterar all data vi lämnar ifrån oss genom olika digitala tjänster. Därför behövs en gemensam europeisk standard för att framtida forsknings- och innovationsprojekt av rent säkerhetsmässiga skäl ska kunna byggas på lokal infrastruktur.

Svalt svenskt intresse

Drivande är bland andra regeringarna i Frankrike och Tyskland som tidigt tagit taktpinnen för initiativet. Från svenskt regeringshåll är intresset dessvärre svalt. Här har man i stället uppdragit åt Skatteverket att utreda om Sverige ens behöver vara med.

Det finns all anledning att med oro se på regeringens bristande intresse och förmåga att se vilka möjligheter det skulle ge Sverige att inte bara vara med utan att driva hela initiativet.

Det finns all anledning att med oro se på regeringens bristande intresse och förmåga att se vilka möjligheter det skulle ge Sverige att inte bara vara med utan att driva hela initiativet. Dels skulle det skapa en trygg bas för europeiska privata och offentliga organisationer att bygga sina digitala tjänster på, dels skapa möjligheter för svensk innovation och entreprenörskap inom området. Vi ser också stora möjligheter att skapa många nya arbetstillfällen. Varför skulle inte Sverige kunna skapa en motsvarighet till Amazon?

Det svenska telekomundret

Sverige har en tradition av teknisk utveckling och innovation i framkant och det finns även en historik av att staten och företagen har samverkat tätt för att möjliggöra för detta. Våra framgångar inom telekomområdet som en av världens ledande nationer hade inte varit möjlig utan samförstånd och vilja att investera från statens sida.

Låt oss illustrera med ett exempel: 1982 beslutade dåvarande EG att en gemensam standard för digitalt baserad mobiltelefoni skulle tas fram i Europa. Sverige var med på tåget från start och standardiseringsgruppens första möte hölls i Stockholm. Fem år efter detta möte antogs en gemensam standard för GSM i Europa, utvecklad av Östen Mäkitalo på dåvarande statliga Televerket. Kunskapen som fanns i Sverige kring tekniken och samverkan mellan staten och framför allt Ericsson byggde det som senare skulle komma att kallas det svenska telekomundret.

Anslut till samarbetet

Nu har vi chansen att skriva ett nytt kapitel i den svenska innovationshistorien. Genom att göra en gemensam satsning mellan företag och staten har vi chans att återta en position som det mest innovativa och nyskapande landet i Europa på det digitala området. Vi har traditionen, kunskapen och förmågan att vara den som utvecklar banbrytande teknik och tjänster. Dessutom ligger det i linje med den uttalade ambitionen regeringen har i sin digitaliseringsvision: ”I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas”.

Ska detta bli verklighet bör vi genast räcka upp handen och ansluta oss till det europeiska samarbetet. Annars finns det en risk att Sverige hamnar längre ner i värdekedjan inom den digitala utvecklingen och bara blir ett land som följer och inte leder, genom att vi köper och förlitar oss på andras infrastruktur.

Tillsätt en expertgrupp

Så vi uppmanar ansvariga ministrar i näringsdepartementet att fatta ett snabbt beslut om att ansluta Sverige till samarbetet. Ett bra steg på vägen skulle kunna vara att tillsätta en expertgrupp med företrädare för näringslivet, akademin och Myndighetssverige som gemensamt kan bidra med sin kompetens inom digital infrastruktur och som tillsammans kan verka för att Sverige fortsätter vara ledande inom teknisk innovation och digitalisering. En satsning som dessutom skulle gynna entreprenörskap, skapa fler investeringsmöjligheter och arbetstillfällen.

Läs också


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget