Debatt

”De demokratiska processerna bör träda in och ställa tillrätta”

Vi tolkar Jan Darpös replik som att vi är överens om att det har skett en förändring av tillämpningen av Århuskonventionen och att detta har skett genom omtolkning av konventionstexterna. Det anser vi vara ett problem för rättssäkerheten, skriver LRF Skogsägarna i en slutreplik.

”När tolkning och tillämpning glidit iväg och blivit något annat än de demokratiska processerna avsett bör de demokratiska processerna träda in och ställa tillrätta.”
”När tolkning och tillämpning glidit iväg och blivit något annat än de demokratiska processerna avsett bör de demokratiska processerna träda in och ställa tillrätta.”Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix/TT
Paul Christensson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Jan Darpö besvarar den 20 april LRF:s debattartikel om Århuskonventionen. Vi verkar vara överens om att det har skett en förändring av tillämpningen av Århuskonventionen och att detta har skett genom omtolkning av konventionstexterna. Det framgår tydligt av repliken på vår artikel. Tyvärr vill Darpö inte se de problem med rättssäkerheten den förändrade tillämpningen innebär för små företag och enskilda medborgare.

Läs också

Darpö hänvisar till artikel 9.3 i konventionen som grund för förändringarna. Artikeln har kommit att användas för att utvidga omfattningen till alla typer av verksamheter, som ursprungligen inte omfattades av konventionen. Vad gäller talerätten var tanken med Århuskonventionen att vissa miljöorganisationer skulle kunna processa mot staten och mot stora företag med stora miljöfarliga och tillståndspliktiga verksamheter.

LRF har redan framfört kritik mot den glidande tillämpningen även på EU-nivå. 

Som Darpö själv beskriver har det skett en utveckling som gör att även enskilda jord- och skogsbrukare, som ägnar sig åt mindre verksamheter samt grundlagsskyddad pågående markanvändning, nu omfattas.

”Den glidande tillämpningen”

LRF anser att demokratin och våra demokratiska institutioner är viktiga och att myndigheter och domstolar ska agera under lagarna. Detta gäller naturligtvis både i Sverige och i EU. Det innebär att lagar stiftas enligt våra demokratiska processer och inte genom omtolkningar av texter som ger dem ett annat innehåll än vad som avsetts. På samma sätt förhåller det sig kring hur vi är bundna av våra internationella åtaganden.

EU och Sverige är part till samma Århuskonvention. Det är alltså samma ursprungstexter, innehåll och intentioner vi hanterar. LRF har redan framfört kritik mot den glidande tillämpningen även på EU-nivå. När tolkning och tillämpning glidit iväg och blivit något annat än de demokratiska processerna avsett bör de demokratiska processerna träda in och ställa tillrätta.

Exempel på påverkan

Det behövs egentligen inte läggas till något utöver de exempel på påverkan av den nuvarande tolkningen av Århuskonventionen än de Darpö själv framför i sin replik. Det är just det vi vill göra våra folkvalda politiker uppmärksamma på. Den förändrade tolkningen och tillämpningen av Århuskonventionen beror, åtminstone till stor del, på omtolkningar gjorda av en liten krets. Detta är fallet både i Sverige och på EU-nivå.

Läs tidigare inlägg i debatten

LRF fiskar i grumliga vatten

LRF Skogsägarnas debattartikel är politiskt missledande. Ett klargörande av sakförhållandena är därför på plats. Samtidigt vill jag ta tillfället i akt och be om förtydliganden i några grundläggande frågor som har att göra med LRF:s inställning till EU, rättssäkerhet och demokrati. Det skriver Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt, i en replik.

LRF om Århuskonventionen: Politiken behöver träda fram och ta ansvar

Den nuvarande svenska tillämpningen av Århuskonventionen har inte tillkommit i demokratisk ordning och medför stora problem. Vi efterfrågar en grundlig analys av den redan utvidgade tillämpningen, både hur den har gått till och dess effekter. Det skriver LRF Skogsägarna.

Nämnda personer

Jan Darpö

Professor emeritus miljörätt Uppsala universitet
jur. dr. (Uppsala uni. 2001)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00