Debatt

Dags för Eneroth (S) att bota järnvägens infarkt

Det krävs en rejäl investering på järnvägen mellan Sveriges två största städer. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) bör redan i dag ge ett tydligt direktiv, skriver Västra stambanegruppens presidium.

”Ambitionsnivåer på klimatsmart resande och hållbara transporter går om intet när järnvägen inte kan leverera.”
”Ambitionsnivåer på klimatsmart resande och hållbara transporter går om intet när järnvägen inte kan leverera.”Foto: Adam Ihse/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Bengt Sjöberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande Töreboda
Daniel Filipsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande Alingsås
Bo Rudolfsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande Laxå
Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande Katrineholm

Västra stambanan är den järnväg som har den största infarkten i Sverige. Den binder samman landets två största städer, men i såväl Stockholm som i Göteborg är trafiksituationen sjuk. Och ”smittan” förseningar, fortplantar sig i stora delar av järnvägsnätet som ansluter till stambanan.

Diagnosen är klar, ändå utreds ”patienten” gång på gång. Nya tester, provsvar och undersökningar. Allt medan patientens infarkt växer sig kraftfullare. Situation är akut. Det behövs (be)handling, inte fler remisser.

Ordinationen är enkel: Nu måste en rejäl investering ske på järnvägen mellan Sveriges två största städer och tillväxtregioner.

Skriande behov

Ambitionsnivåer på klimatsmart resande och hållbara transporter går om intet när järnvägen inte kan leverera. Västra stambanegruppen har tagit fram en rapport som visar att behovet är skriande. Det säger Trafikverkets egna utredningar också. Även om nya stambanor kommer på plats mellan Stockholm–Göteborg kommer problemen bestå.

Tiden går och alla är förlorare. 

Detta är inga nya fakta, vare sig för Trafikverket eller Regeringskansliet. Så varför vänta med åtgärden – några mil nya dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås? Att förbättra befintlig järnväg ger effekt direkt. Hela systemet finns på plats.

Alla är förlorare

Trafikverket och dess avgående generaldirektör Lena Erixon, ska i höst presentera sitt förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen. Stora delar av svenskt näringsliv och tågsverige förutsätter att bristerna, som sedan länge pekats ut, föreslås byggas bort.

Men regeringen behöver inte vänta på att planen ligger på bordet. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) kan redan i dag, likt han nyligen gjorde med satsningarna i Norrland, ge ett tydligt direktiv: Lås upp nyckelstråket för Sveriges järnvägar.

Tiden går och alla är förlorare. Resenärer, företag, kommuner och miljön. Överflyttning av gods från lastbil till tåg förhindras, kollektivtrafikens mål kan inte uppfyllas och kommunernas tillväxt försämras.

Nämnda personer

Lena Erixon

Styrelseordförande Akademiska hus
Förvaltningslinjen (Stockholms uni. 1982)

Tomas Eneroth

Riksdagsledamot (S), vice ordförande riksbanksfullmäktige
Sociologi och statsvetenskap (Högskolan i Växjö, 1988-1993)

Daniel Filipsson

Kommunstyrelsens ordförande (M) i Alingsås

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00