CUF: "Man har inte kommit åt grundproblemet"

STÅNDPUNKT. Fler partier bör ha skolan som sin kärnfråga, anser Magnus Ek, förbundsordförande för CUF. Och om fler elever ska lyckas klara grundskolan måste elever få hjälp tidigare.

Foto: Cuf
Josefin Lingström

Det är sällan Centerpartiet som blir tillfrågade om Alliansens skolpolitik. Men detta vill deras ungdomsförbund förändra. Magnus Ek, förbundsordförande för CUF, förklarade att fler politiska partier borde sätta skolfrågan högre upp på sin agenda. Altinget intervjuade Ek efter en skoldebatt mellan ungdomsförbunden. 

– Jag blir lite ledsen över att vi pratade så mycket om betyg under debatten. För risken är att vi pratar väldigt mycket om vem som ska vara huvudman för skolan, om det ska vara privat eller offentlig. Men om man kollar på de skolor som lyckats höja resultaten för eleverna, då är det skolmiljön och pedagogiken man jobbat med. 

Komma åt grundproblemet

Problemet med att färre elever inte klarar av att komma in på gymnasiet löses inte genom att ta bort betyget underkänt, enligt Magnus Ek. 

– Då har man inte kommit åt grundproblemet. Många av dem som fastnar i flaskhalsen som inte får med sig godkända betyg, deras problem med inlärning har börjat långt innan nionde klass. 

Läs också: Medan du låg i hängmattan hände detta i skolpolitiken

Istället vill han se att eleverna flyttas upp i klasserna baserat på vad de har lärt sig, och inte att de blivit ett år äldre. Så vissa kan gå igenom grundskolan snabbare och för vissa tar det längre tid.

Fler partier ska lyfta frågan 

Möjligheten att lyfta resultaten i skolorna varierar mellan huvudmännen. Det kan bero både på den politiska nämnden i kommunen och på enskilda skolors drivkraft. Oavsett anser Magnus Ek att man bör sätta press på ansvariga så att skolan blir bättre. 

– Det är nackdelen med ett decentraliserat system, men fördelen är också att vi har alla möjligheter att som beslutsfattare ta tag i det här. Det kan inte vara så att det är ett eller två partier som har det som sin kärnfråga. 

"Borde fått anmärkning tidigare"

Och en del i att lyfta skolors resultat, är att förbättra arbetsmiljön för eleverna. Magnus Ek menar att det finns fall där Skolinspektionen kan ha brustit i sin tillsyn. Därför kan det behövas mer resurser för att säkerställa likvärdigheten runt om på skolorna. 

– Jag tror att en del av de problemen med religiösa friskolor hade kunnat klarats av med en bättre tillsyn från Skolinspektionen. Det finns många kommunala och fristående skolor som borde fått en anmärkning tidigare och haft en större press på sig. Men systemet i sig tror jag är gott, säger Magnus Ek.

Gör Altingets valkompass Finansminister för en dag

Nämnda personer

Magnus Ek

Tidigare ordförande Hela Sverige ska leva

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00