Luckan i Tidöavtalet öppnar för samarbeten i riksdagen: ”Allt kan hända”

Civilutskottets arbete har just dragit igång för 2023. Så här ser utskottsordförande Malcolm Momodou Jallow (V) på sitt uppdrag, på samarbetet med Sverigedemokraterna på vice-posten och på vad Tidöavtalet kan innebära för bostadspolitiken. 

Malcolm Momodou Jallow (V), som tillträdde som civilutskottets ordförande efter valet, kommer söka närmare samarbete mellan oppositionspartierna och bjuda in bostadsmarknadens aktörer till andrakammarsalen för att prata politik.
Malcolm Momodou Jallow (V), som tillträdde som civilutskottets ordförande efter valet, kommer söka närmare samarbete mellan oppositionspartierna och bjuda in bostadsmarknadens aktörer till andrakammarsalen för att prata politik.Foto: hristine Olsson/TT/Riksdagen
Louise Carlsson-Örning

De ideologiska linjerna mellan höger och vänster är ofta tydliga inom bostadspolitiken. Men under mandatperioden hoppas Momodou Malcolm Jallow, som sedan valet sitter på Vänsterpartiets enda utskottsordförandepost i riksdagen, kunna hitta en gemensam syn på problemen som behöver lösas. 

– Det är min utmaning och min ambition som utskottsordförande i civilutskottet att hitta minsta gemensamma nämnaren i bostadsfrågan och försöka komma överens om hur vi går vidare, säger han till Altinget. 

Men han kommer också att ta initiativ för att stärka oppositionen i utskottet genom att få till ett ett närmare samarbete med S, Mp och C – en diskussion som har inletts men som precis påbörjats, enligt Malcolm Jallow. 

– Den här mandatperioden vill jag att vi som opposition ska vara bättre på att till exempel se där vi har yrkanden som säger samma sak, att skriva reservationer ihop och försöka samarbeta mer där det går att samarbeta.

I omläggningen av bostadspolitiken har Regeringen aviserat att de vill att kommunerna ska uppmanas att tillgängliggöra mer mark och att man kommer ta initiativ för förenklingar i byggreglerna. Att mer kommunal mark ska bli privat är långt ifrån en självklarhet för vänstersidan i bostadspolitiken. Men förslag om enklare byggregler tror Malcolm Jallow att flera partier kan ställa sig bakom. 

– Från Vänsterpartiets sida är vi positiva till enklare regler, det tycker vi alla är något positivt. Men samtidigt när det gäller marken är det viktigt att kommunerna har tillgång till mark och att kommunernas mark inte försvinner i privat ägo.

Malcolm Jallow är kritisk till att regeringen avvecklat investeringsstödet och till flera av de prioriteringar regeringen valt. Men att regeringspartierna och Sverigedemokraterna inte avtalat om bostadspolitiken i Tidöavtalet ser Malcolm Jallow som en möjlig öppning för civilutskottets arbete. 

Eftersom det inte finns några överenskommelser mellan SD och regeringen kring bostadsfrågan innebär det att allt kan hända.

– Eftersom det inte finns några överenskommelser mellan SD och regeringen kring bostadsfrågan innebär det att allt kan hända. Det innebär att alla partier är fria att driva bostadsfrågan på ett sätt som de anser är rimligt. Jag hoppas att den luckan gör att vi inom civilutskottet ska kunna hitta de lösningar som vi tycker är bra som inte lyfts i Tidöavtalet.

Framförallt vill han att utskottet ska enas om att det behövs långsiktiga spelregler för branschen. För Vänsterpartiets del kommer han att driva frågan om att jämna ut de skattemässiga villkoren mellan olika boendeformer. 

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.