Civilanställd får leda förundersökning

RÄTTSVÄSEN. Regeringen planerar en regeländring så att även civilanställda utredare vid polisen får rätt att leda förundersökningar.

Det framgår av ett förslag som regeringen har skickat till Lagrådet. I dokumentet skriver regeringen att den avser att ändra polisförordningen så att inte bara polismän får leda förundersökningar enligt rättegångsbalken. Därmed blir det möjligt även för civilanställda utredare, som har de särskilda kvalifikationer som krävs, att leda en förundersökning.

Polismyndigheten får på detta sätt även möjlighet att använda tidigare åklagare för uppgiften.

Enligt regeringen är allt fler förundersökningar av enkel karaktär och leds av polisen i stället för av åklagare. Det innebär samtidigt att behovet av förundersökningsledare ökar. Men dagens regler i polisförordningen innebär att endast polismän får vara förundersökningsledare och av det skälet avser regeringen att ändra reglerna.

Med regeringens planer blir det också möjligt för civilanställda att leda förundersökningar och utredningar mot unga brottslingar, enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Riksdagen har nyligen ändrat lagen så att civilanställda utredare vid polisen och Ekobrottsmyndigheten får större befogenheter och bland annat kan hålla fler förhör. Den lagändringen trädde i kraft den 2 januari i år.

Forrige artikel AF avskaffar lagstadgade lotsar AF avskaffar lagstadgade lotsar Næste artikel Förslag om skärpta passregler inom kort
FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna

KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna

DEBATT. Det spelar ingen roll hur många kvinnor som sitter i börsnoterade bolagsstyrelser när kvinnor fortfarande inte kan röra sig fritt sena kvällar. Annika Strandhäll (S) bör ta tag i de verkliga jämställdhetsutmaningarna, skriver tre representanter från KDU.