Debatt

Christensson (C): Detta måste utvärderas efter pandemin

DEBATT. Så småningom kommer vi att kunna dra lärdomar från coronapandemin. Det finns flera viktiga områden som behöver utvärderas, för i återbyggandet av Sveriges ekonomi är utbildning helt avgörande, skriver Fredrik Christensson (C).

Möjlighet till vidareutbildning och omställning spelar en viktig roll för att vi ska kunna gå vidare efter coronakrisen, menar debattören.
Möjlighet till vidareutbildning och omställning spelar en viktig roll för att vi ska kunna gå vidare efter coronakrisen, menar debattören.Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Fredrik Christensson (C)
Utbildningspolitisk talesperson

Det senaste riksdagsåret är inget annat likt. När jag blickar tillbaka på det senaste året är det svårt att inte fastna i de senaste månadernas samhällsomvälvning. Coronapandemin har påverkat världen, Sverige och oss alla. Skolan är inget undantag.

Högskoleprovet ställdes in. På bara några dagar ställde gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolorna om till fjärr- och distansundervisning. En påfrestning för både studenter och personal. Många grundskolor och förskolor har under våren kämpat med hög frånvaro av så väl lärare som elever.

Lagstiftning på rekordtid

Det är imponerande att se den flexibilitet och omställning som kunnat ske i skolan på så kort tid. Alla inom skolan förtjänar ett stort tack för deras slit och uppoffringar under denna period.

Utbildningsutskottet behandlade på rekordtid en lagstiftning, i bred enighet, för att möjliggöra för grundskolor att kunna stängas om det skulle vara nödvändigt för att minska smittspridningen. Som tur är har det inte behövt ske så som i andra länder, där det nu i stället sker en efterföljande debatt om ifall det var alldeles för långtgående åtgärder.

Viktigt att utvärdera

Vi behöver ta med oss lärdomar från kristiden in i framtidens arbete.

Fredrik Christensson, Centerpartiet

Så småningom kommer vi kunna blicka tillbaka på Coronapandemin och ta lärdomar för framtiden. Det behöver ske utvärderingar och forskning på både kort- och långsiktiga effekter av den omställning som skett i utbildningsväsendet. Några viktiga områden som behöver utvärderas och diskuteras framåt är:

1. Fjärr- och distansundervisning

Under våren har en proposition om fjärr- och distansundervisning behandlats i riksdagen som öppnar upp för fler ämnen och skapar tydligare regelverk. Samtidigt har den största omställningen någonsin skett till fjärr- och distansutbildning.

Fredrik Christensson.
Fredrik Christensson. Foto: Centerpartiet

Bilden vi möts av i utbildningsutskottet är att det fungerat över förväntan, men det har inte passat för alla. Det har varit olika beroende på utbildningsform, ämne, lokala förutsättningar och elevernas behov. Det behöver på djupet analyseras och tas lärdomar av för framtiden.

2. Elever med svårast förutsättningar

Frånvaron i grundskolan har ökat och distansstudier i de högre utbildningsformerna ställer ökade krav på studenternas egna ansvar. Vissa har klarat omställningen bra, men det har funnits signaler om att situationen varit tuff för de elever och studenter med svårast förutsättningar.

Det är därför viktigt att vi förutom att utvärdera pandemins och distansstudiers påverkan på barn och unga även ser till att fånga upp elever som har haft det extra svårt den här våren. Fokus måste fortsatt vara på att fler ska klara sina studier, det är avgörande för att utjämna livschanser.

3. Lagstiftning och krav

Det senaste halvåret har visat på behovet av beredskapslagar utifrån olika tänkbara, och otänkbara, situationer. Det har samtidigt visat att det går att snabbt hantera ny lagstiftning om läget så kräver.

Vi som lagstiftare behöver vara förberedda på det oförutsägbara och det är därför viktigt att vi, när det lugnat sig, gör en översyn av nuvarande regelverk för att på så vis kunna möta extraordinära händelser i framtiden. Krisen har också aktualiserat behovet av att lätta de administrativa kraven som finns på lärare.

4. Stärkta möjligheter till vidareutbildning

Coronakrisen har inte bara inneburit utmaningar och problem för skolor. Det har också inneburit att allt fler människor blivit arbetslösa och korttidspermitterats. I ett läge av en djup lågkonjunktur spelar utbildningssystemet en avgörande roll för att stärka samhället och människor att stå bättre rustade när ekonomin vänder.

Det är viktigt med både korta och långa utbildningar inom komvux, yrkesvux, folkhögskola, yrkeshögskola och högskola för att stärka Sverige som kunskapsnation. Det spelar även en nyckelroll framåt för individer att komma tillbaka till jobb och egen försörjning samt för företag ska kunna växa och utvecklas.

En avgörande roll

Coronapandemin kommer under lång tid att påverka Sverige och världen. I återbyggandet av Sveriges ekonomi spelar utbildning en avgörande roll. Vi behöver därför ta med oss lärdomar från kristiden in i framtidens arbete. Inte bara för återhämtning utan för att växa oss starkare och mer motståndskraftiga inför framtidens utmaningar.

Nämnda personer

Fredrik Christensson

Tidigare riksdagsledamot (C)
kandidat i företagsekonomi (Stockholms uni. 2021)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00