C vill inrätta integrationsförskolor

KORTNYTT. Centerpartiet vill starta integrationsförskolor, där föräldrarna läser SFI och barnen går i förskola i samma byggnad.

Förslaget från Centerpartiet är att man vill starta en ny typ av förskola. I samma byggnad ska föräldrarna kunna läsa Svenska för invandrare (SFI) och barnen gå i förskola med jämställd pedagogik. För detta vill Centerpartiet satsa 40 miljoner kronor årligen i tre år som medfinansiering till kommunerna. Integrationsförskolorna ska öppna i hela Sverige. 

Läs också: Skolhuvudmän ska bekämpa segregation

Centerpartiet motiverar förslaget med att kvinnor med utländsk bakgrund har svårare att integreras i Sverige, delvis på grund av att de inte lär sig svenska. Vilket gör det svårare för dessa människor att komma in på arbetsmarknaden och begränsas i kontakter med myndigheter och liknande. I integrationsförskolan ska barnen få med sig kunskap om jämställdheten i det svenska samhället.

– Genom att lära sig det svenska språket, får dessa kvinnor möjlighet att ta aktiv del i det svenska samhället. Det är viktig för jämlikheten. I dag befinner sig många utrikes födda kvinnor i ett utanförskap såväl språkligt som socialt. Integrationsförskolorna är ett steg på vägen för att ändra detta, säger partiledare Annie Lööf i ett pressmeddelande.

Forrige artikel Jaktstopp på varg nästa vinter Jaktstopp på varg nästa vinter Næste artikel C har färre utländska riksdagskandidater än SD
De har lämnat riksdagen under året

De har lämnat riksdagen under året

AVHOPP. Varje år lämnar ledamöter riksdagen av olika skäl. Ett år in på den nuvarande mandatperioden har 13 ledamöter checkat ut. Altinget listar alla ledamöter som lämnat.