C vill inrätta integrationsförskolor

KORTNYTT. Centerpartiet vill starta integrationsförskolor, där föräldrarna läser SFI och barnen går i förskola i samma byggnad.

Förslaget från Centerpartiet är att man vill starta en ny typ av förskola. I samma byggnad ska föräldrarna kunna läsa Svenska för invandrare (SFI) och barnen gå i förskola med jämställd pedagogik. För detta vill Centerpartiet satsa 40 miljoner kronor årligen i tre år som medfinansiering till kommunerna. Integrationsförskolorna ska öppna i hela Sverige. 

Läs också: Skolhuvudmän ska bekämpa segregation

Centerpartiet motiverar förslaget med att kvinnor med utländsk bakgrund har svårare att integreras i Sverige, delvis på grund av att de inte lär sig svenska. Vilket gör det svårare för dessa människor att komma in på arbetsmarknaden och begränsas i kontakter med myndigheter och liknande. I integrationsförskolan ska barnen få med sig kunskap om jämställdheten i det svenska samhället.

– Genom att lära sig det svenska språket, får dessa kvinnor möjlighet att ta aktiv del i det svenska samhället. Det är viktig för jämlikheten. I dag befinner sig många utrikes födda kvinnor i ett utanförskap såväl språkligt som socialt. Integrationsförskolorna är ett steg på vägen för att ändra detta, säger partiledare Annie Lööf i ett pressmeddelande.

Forrige artikel Jaktstopp på varg nästa vinter Jaktstopp på varg nästa vinter Næste artikel C har färre utländska riksdagskandidater än SD
Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

REGERING. Sveriges nya regering består av 23 ministrar, fem från Miljöpartiet och 18 från Socialdemokraterna. Det är lika många statsråd som i förra regeringen. Könsfördelningen är 12 kvinnor och elva män, vilket också är oförändrat jämfört med förra regeringen. Miljöpartiet får en minister mindre, Socialdemokraterna en mer.