C-budget för jobben: ”Välfärden är beroende av tillväxt”

Billigare bensin för landsbygdsbor, sänkt arbetsgivaravgift för unga och indragen återhämtningsbonus är några av förslagen i Centerpartiets alternativ till regeringens budget. Vänsterpartiet vill i stället se en mångdubblad förstärkning till kommunerna och regionerna och en ny omställningsminister. 

”Välfärden är beroende av att vi har tillväxt och jobb i Sverige. Många kommuner och regioner är oerhört trängda just nu av att skatteintäkterna minskar, inflation stiger och vi riskerar fler personer som går på socialbidrag eller blir arbetslösa”, säger Martin Ådahl (C), ekonomisk-politiska talesperson.
”Välfärden är beroende av att vi har tillväxt och jobb i Sverige. Många kommuner och regioner är oerhört trängda just nu av att skatteintäkterna minskar, inflation stiger och vi riskerar fler personer som går på socialbidrag eller blir arbetslösa”, säger Martin Ådahl (C), ekonomisk-politiska talesperson.Foto: Jessica Gow/TT, Claudio Bresciani/TT
Miranda Olsson

När regeringen kritiserats för otillräckliga medel till kommunerna och regionerna, 6 miljarder i förstärkning av de generella statsbidragen, lägger i stället oppositionspartierna krutet just där. Medan S föreslår det dubbla så fyrdubblar V regeringens förslag. 

Läs också

Totalt vill V se 24 miljarder mer än regeringen i generella statsbidrag, där prestationsbundna och riktade insatser avvisas. 

– Det har varit mycket stora riktade statsbidrag under pandemin. De avvecklas i huvudsak nu. Vår syn har varit och är samstämmig med de flesta som arbetar inom välfärden att det inte går att komma runt den stabila grundbemanningen när man tittar på välfärdens kvalitet, säger Ali Esbati (V) till Altinget.

V vill även att äldreomsorgslyftet förlängs och vill avsätta 1,3 miljarder för en riktad satsning inom psykiatrin.

”Omprioritering”

Även Centerpartiet ökar de generella bidragen till kommunerna och regionerna, med 4 miljarder jämfört med regeringen. Samtidigt stryks flera riktade bidrag, vad C kallar en omprioritering. Bland annat försvinner den riktade satsningen på vårdplatser på 2 miljarder kronor. Partiet vill även slopa återhämtningsbonusen till vården och omsorgen. 

En budget som fokuserar på jobben, landsbygden och klimatet, enligt partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl.

– Vi måste börja nånstans och då måste vi börja med jobben och företagen. Så att vi tar oss igenom den här krisen och får in pengar till välfärden. Välfärden satsar vi också på men vi måste prioritera att få igång motorn i svensk ekonomi, säger han till Altinget.

C vill bland annat se sänkt arbetsgivaravgift för unga och för anställda med så kallade ”låga löner”, upp till 25 000 kronor. Det dyraste förslaget är annars den 3-kronorsminskning av drivmedelspriserna för landsbygdsbor som C vill få igenom, på 6,3 miljarder. 

Finansieringen av C:s förslag ska i stället ske bland annat genom avskaffad skattereduktion för medlemsavgiften i a-kassan och avskaffat tvåbarnstillägg. Genom att stryka den högre a-kassenivån, en vinst för SD i förhandlingarna med regeringspartierna, räknar C med att hämta in 5,8 miljarder nästa år.

V-förslaget: En omställningsminister

V vill i stället höja a-kassan ytterligare. Partiet vill finansiera sina satsningar bland annat med ett stopp för den automatiska uppräkningen av brytpunkten för statlig skatt, ett förslag som partiet avser lägga fram separat i riksdagen i hopp om att få med sig andra partier.

Klimatbonusen för köp av en miljöbil, som regeringen slopat, ska också göras om och endast kunna utgå för något billigare bilar, vad V kallar en folkelbil. C och MP har presenterat liknande förslag. V vill även inrätta vad de kallar en omställningsministerpost och en klimatinvesteringsmyndighet.

– Vi vill ha ett mycket stort investeringsprogram som också kräver en helt annan form av aktivitet från den statliga förvaltningens sida, säger Ali Esbati (V).

Socialdemokraterna har presenterat delar av sin budget, i utspel om välfärden och kulturen. Hela budgetförslaget ska publiceras på onsdagsförmiddagen. Då väntas även Miljöpartiet lägga fram sitt förslag. 

Nämnda personer

Martin Ådahl

Riksdagsledamot (C), ekonomisk-politisk talesperson, andre vice ordförande partistyrelsen
Ekonom

Ali Esbati

Tidigare riksdagsledamot (V), tidigare ekonomisk-politisk talesperson
Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm, 2001)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00