Boten ska bli digital

KORTNYTT. Ett förslag från regeringen om digital hantering av böter ska leda till ett mer effektivt polisarbete och bättre service för medborgarna. 

Regeringen lämnar över en proposition med förslag att till digital hantering av böter och strafförelägganden. Genom att digitalisera handläggningen av böter vill regeringen erbjuda bättre service till medborgarna, snabbare kontakt med myndigheterna och ett mer effektivt arbetssätt för Polismyndigheten. 

För att nämna några exempel innebär förslaget rent praktiskt att det ska bli möjligt att legitimera sig genom mobilt bank-id och på så sätt godkänna böter digitalt vid fortkörning. Det innebär också att domstolarna kan skriva under digitalt vid domar i brottmål och tvistemål. 

För polisen skulle en digitalisering innebära mer tid till att förebygga och bekämpa brott. I dagsläget hanterar Polismyndigheten en stor mängd förelägganden av fortkörningsböter varje år, genom ett digitaliserat arbete ska Polismyndigheten bli effektiv och lägga mer tid på brottsbekämpning. 

Nu påbörjas arbetet successivt med att byta ut ett digitalt system för hantering av böter. Polismyndigheten kommer förhoppningsvis kunna börja arbeta mer digitalt under den senare delen av 2018. 

Forrige artikel Skogsstyrelsen vann mot Södra Næste artikel WWF: "Slutsatserna är alarmerande"
Sjöstedt (SD): M behöver stänga dörren till C och L

Sjöstedt (SD): M behöver stänga dörren till C och L

TAKTIK. SD:s ekonomisk-politiska talesperson menar att det enda realistiska alternativet för Ulf Kristersson att bli statsminister är att samarbeta med SD. Men att M då måste stänga dörren till C och L.