Debatt

Anmärkningsvärt att Tenje inte ser konsekvenserna av ett slopat sjuklöneskydd

Att avskaffa ersättningen för höga sjuklönekostnader riskerar att få stora konsekvenser för mindre företag. Det skriver Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv och Niklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige i en slutreplik.

Vi krokar gärna arm med både Anna Tenje och hennes statsrådskollega, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, i den här frågan, skriver debattörerna.
Vi krokar gärna arm med både Anna Tenje och hennes statsrådskollega, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, i den här frågan, skriver debattörerna.Foto: Jessica Gow/TT
Nicklas Mårtensson
Mattias Dahl
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje skriver i sin replik på vårt debattinlägg att företagen inte har vågat anställa personer med funktionsnedsättningar i tillräckligt hög utsträckning. Vi instämmer i att det finns en förbättringspotential hos arbetsgivarna i det här avseendet, men faktum är att små- och medelstora företag ligger i topp när det gäller att skapa arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning. Däremot är det anmärkningsvärt att ministern inte ser att ett avskaffat sjuklöneskydd riskerar att göra det ännu svårare för redan pressade företag att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden.

Vi välkomnar att Anna Tenje tar frågan på allvar

Att avskaffa ersättningen för höga sjuklönekostnader riskerar att få stora konsekvenser för mindre företag. Svenskt Näringsliv uppskattar, utifrån statistik från Försäkringskassan, att en fjärdedel av företagen i sjuklöneskyddets lägsta storleksklass får ersättningsbelopp som är 28 000 kronor eller högre per år. Det handlar om drygt 10 000 små företag, för vilka sjuklöneskyddet har avgörande betydelse.

Högriskskyddet borde omfatta fler

Socialförsäkringsministern nämner möjligheterna att utöka det nuvarande högriskskyddet, som är ett komplement till företagens sjuklöneskydd. Det är bra. Det särskilda högriskskyddet behöver utökas och omfatta fler. Vi ser fram emot att bidra med våra synpunkter i utformningen av sådan reformering. Men ett individuellt skydd är inte tillräckligt för vare sig individer eller företag. Det når inte alla och fyller inte samma funktion som ersättningen för höga sjuklönekostnader.

Det är en styrka att det finns ett generellt sjuklöneskydd som fokuserar på oförutsebara och onormalt höga sjuklönekostnader bland alla anställda, snarare än att sådana kostnader endast ska ersättas för individer som klassats som ”högrisk”.  Att som enskild utpekas som en ”risk” för hög sjukfrånvaro i en anställningssituation kan dessutom försämra anställningsmöjligheterna.

Vi välkomnar att Anna Tenje tar frågan på allvar och vi är överens om att förmågorna hos personer med funktionsnedsättning måste tas tillvara på ett bättre sätt, samtidigt som mindre företag värnas. Vi krokar gärna arm med både Anna Tenje och hennes statsrådskollega, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, i den här frågan.

Tidigare inlägg i debatten

Slopat sjuklöneskydd missgynnar de som står längst från arbetsmarknaden

Regeringens förslag om att avskaffa ersättningen för höga sjuklönekostnader kan göra företag mindre benägna att anställa de som står längst från arbetsmarknaden. I stället för att avveckla stödet till arbetsgivare, behöver det stärkas så att fler vågar ge personer med funktionsnedsättning chansen i arbetslivet. Det skriver Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv och Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Anna Tenje: Fler företag måste våga se människor med funktionsnedsättningar som en tillgång

Alla goda krafter behövs för att minska det utanförskap som många med funktionsnedsättning befinner sig i, skriver äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i en replik.
 

Nämnda personer

Anna Tenje

Äldre- och socialförsäkringsminister (M)
Studier i statsvetenskap (Linnéuniversitetet), studier vid programmet för europeisk administration/politologi (Linnéuniversitetet och Edinburgh University)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00