Ambassader blir av med ansvar för migration

MIGRATION. Migrationsverket ska ta över huvudansvaret för de migrationsärenden som i dag sköts på ambassader i utlandet. En nödvändig rockad, enligt regeringens utredare.

Regeringens utredare Daniel Tarschy
Regeringens utredare Daniel Tarschy
Per-Anders Sjögren

I dag sköter utlandsmyndigheterna, ambassader och konsultat, bland annat handläggningen av ansökningar om visum, arbetstillstånd och anhöriginvandring. Migrationsverket i Sverige har ansvar för beslut om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. De båda verksamheterna finansieras via olika anslag i statsbudgeten och regeringens utredare Daniel Tarschys, professor emeritus i statsvetenskap och tidigare liberal riksdagsledamot, pekar på ett ”komplicerat” samspel mellan utrikesdepartementet och Migrationsverket.

Vem har befälet?

Detta är en relation som måste finnas, men som läget är nu är befälsordningen oklar.

– Det är nödvändigt att  ha ett samspel  mellan dem, men i och med att ingen har ett huvudansvar blir det lätt så att frågorna faller mellan stolarna, säger Daniel Tarschys till Altinget.

Han föreslår därför att ansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna ska tas över av Migrationsverket. Han understryker att även i framtiden kommer handläggningen av migrationsärenden utomlands att kräva en nära samverkan mellan ambassader och Migrationsverket som är expertmyndigheten på hemmaplan.

Tydligt ansvar

Men just av det skälet är det extra viktigt att en enda klart och tydligt utpekad instans har huvudansvar för styrning, rättslig reglering, resursfördelning, personaladministration, omvärldsorientering, metodutveckling och framtidsplanering.

– Förändringen kan också leda till en bättre strategisk ledning av verksamheten, säger Tarschys.

Detta är nödvändigt då trycket på viseringar, arbetstillstånd och uppehållstillstånd styrs av hur läget ser ut i omvärlden. Och med en aktiv operativ ledning går det att ompröva hur personal och andra resurser bäst kan användas, enligt Tarschys.

– Efterfrågan växlar och om man kan behöva anpassa dimensioneringen efter hur efterfrågan fluktuerar så går det att effektivsera och spara en del pengar, säger han.

Kräver bättre underlag

Två av utredningens  sakkunniga från Regeringskansliet, Sofia Janson och Erik Jönsson, är dock inte nöjda med slutsatserna. Deras bedömning är att migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna i stora delar fungerar väl. Utredarens förslag är genomgripande och så stora förändringar måste underbyggas bättre, anser de.

”Kostnadseffektiviteten i olika alternativ behöver utredas vidare och utmaningar som utredaren lyfter fram bör kunna hanteras utan en så genomgripande förändring av ansvarsfördelningen som föreslås”, skriver de i ett särskilt yttrande.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – SOU

Vad händer nu?

Förslaget förväntas skickas ut på remiss och därefter ska regeringen återkomma med förslag.

SOU 2017:14 Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna

Förra året lämnade en annan utredning (SOU 2016:36) förslag som också berör migrationsärenden på utlandsmyndigheterna. Det förslaget gick ut på att en stor del av hanteringen av arbets- och uppehållstillstånd kan flyttas över från ambassader till privata företag utomlands.

Lär mer: Privata företag kan ta över uppgift från ambassadE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00