Altinget avslöjar: Esbjörn överklagar förlikningen med Ebba Busch

Buschs motpart i hustvisten, säljaren Esbjörn, känner sig lurad ännu en gång och menar att han tvingats skriva på förlikningsavtalet med KD:s partiledare. Med hjälp av ett nytt juridiskt ombud har han nu överklagat frågan till Svea hovrätt.

Placeholder image
Ebba Busch (KD) vid muntlig förberedelse i tvistemålet om fastigheten i mars 2021. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Lyssna på artikeln

Det blir ytterligare en vändning i partiledaren Ebba Buschs husaffär. Den förlikning som ingåtts mellan henne och motparten Esbjörn i oktober överklagas nu av den sistnämnda till Svea hovrätt.

Esbjörn menar att han tvingats skriva på förlikningsavtalet som ingicks i oktober och är kritisk till sin tidigare advokat. Därför har han nu vänt sig till en ny byrå som tagit sig an hans överklagan.

Skälen

Skälen som anges för överklagandet är bland annat att Esbjörn menar att han fortfarande inte fått se varken en kopia eller ett original av sekretessavtalet som upprättades. Och förlikningsavtalet ska han bara ha fått uppläst för sig.

”Visserligen lästes förlikningsavtalet högt för mig men det lästes för snabbt så att jag inte hann uppfatta innehållet”, skriver han.

Han menar att han har ingått avtalet under stark påverkan och att hans tidigare advokat har bett tingsrätten att bortse från ett brev som Esbjörn själv skickat till tingsrätten. Något som Esbjörn menar att han inte känt till att advokaten gjort.

Till sist betonar han också i överklagandet att ”I grund handlar detta överklagande också om att jag från början blev pressad att skriva under försäljningsavtalet av mina fastigheter (…) mot min vilja”.

Egna ord

I ett brev till sitt nya juridiska ombud författat redan den 16 oktober, två dagar före avtalet stadsfästes skriver han att:

”Jag fick enbart avtalet med Ebba uppläst för mig och både advokaten och en till sa att jag var tvungen att skriva på och godkänna (…) Och jag fick inte ta med mig avtalet hem och läsa i lugn och ro innan jag skrev på”.

Vidare skriver han:

”Att jag inte fått se avtalet i sin helhet och fått tagit del av det i lugn och ro innan jag skrev på gör att jag känner mig orättvist behandlad”.

Han menar också att det är felaktigt att han inte ska ha bott i huset på 30 år och avslutar:

”Jag är ledsen och ångrar att jag inte orkade stå upp för mig själv. Jag är också ledsen över att jag inte fick den hjälp jag borde ha fått och önskade från advokaterna som jag betalar för”.

Processen

Överklagandet inkom till Uppsala tingsrätt i går, den 8 november. Det juridiska ombudet har begärt anstånd med utvecklande av talan till och med den 26 november för att ”utreda omständigheterna i målet samt sammanträffa med min klient för att vidare kunna föra hans talan, samt inkomma med bevisuppgifter”.

Altinget söker Ebba Busch.

Läs också

Nämnda personer

Ebba Busch

Partiledare Kristdemokraterna
fil. kand i freds- och konfliktvetenskap (Uppsala uni.)

    Politik på allvar
    Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
    Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor