Årets mest lästa debatter på Altinget Infrastruktur

Digitalisering, tech och elektrifiering. Det är några av årets mest omdebatterade ämnen på Altinget Infrastruktur.

Transporteffektiviteten är ett av årets mest omdebatterade ämnen på Altinget Infrastruktur.
Transporteffektiviteten är ett av årets mest omdebatterade ämnen på Altinget Infrastruktur.Foto: Hasse Holmberg / TT
Anton Säll

Staten ställer till det för telekommarknaden

”Grundproblemet är enkelt: Sverige har halkat efter i 5G-utbyggnad och den tidigare regeringens uppsatta mål har inte nåtts. För att Sverige ska kunna ta sig upp till medaljplats igen måste privata och offentliga krafter samverka. Regleringar och frekvensauktioner måste stödja utbyggnad och sund konkurrens på telekomområdet. Det rimliga vore att staten satte ner foten kring vad deras roll ska vara på svensk telekommarknad, och följaktligen vad Teracoms roll ska vara. Vår uppfattning är att spektrumfrekvenser, som vi behöver för att kunna bygga ut svenska mobilnät, ska förvärvas av företag som faktiskt bygger ut näten och som har egna kunder”. Det skriver Haval van Drumpt, vd Tre Sverige.

Europas självförsörjning på techområdet måste bli lika prioriterad som elen

”Trots att myndighetsdrivna initiativ, som exempelvis eSamverkan, har pekat på vikten av att använda europeiska lösningar för att framtidssäkra offentlig sektors robusthet, säkerhet och möjlighet till samarbeten inom utveckling, så händer det inte något revolutionerande på området.

Ett exempel vore att fler upphandlar i enlighet med de rekommendationer som eSamverkan tagit fram.

Vi skulle därför vilja be regeringen och i första hand svensk offentlig sektor, att gå från ord till handling när det gäller att minska beroendet av utomeuropeiska tech-tjänster och skaffa sig en större kunskap kring vilka möjligheter europeiska alternativ i stället kan skapa.”

Så skrev 16 aktörer inom techsektorn i Sverige i ett gemensamt upprop.

EU:s renoveringskrav kan driva folk från hus och hem

”När EU-kommissionen vill detaljreglera hur och när svenska villaägare ska renovera sina hem går man för långt. Reglerna kan tvinga hundratusentals svenska småhusägare att renovera för dyra pengar till närmast obefintlig klimatnytta”, skriver Carl Albinsson, EU-ansvarig på Timbro.

Regeringen måste göra mer för att snabba på elektrifieringen av transportsektorn

”Sveriges klimatmål slår fast att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent år 2030 jämfört med 2010. Tiden är knapp. Nu gäller det för regeringen att gå från ord till handling i att förvalta Sveriges unika position inom elektrifierade transporter. Stora vinster för klimatet, våra stadsmiljöer och inte minst svenskt näringsliv med goda exportmöjligheter står för dörren. Med rätt förutsättningar är vi i branschen redo att accelerera omställningen”.

Det skriver Mattias Goldmann, grundare 2030-sekretariatet, Johanna Lakso, vd Power Circle, och Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige.

Öka transporteffektiviteten – låt mer gods färdas via sjöfart och järnväg

”Som branschföreträdare för de långväga godstransporterna är vår slutsats att ett mer holistiskt och trafikslagsövergripande perspektiv är helt nödvändigt för att klara transportutmaningen under kommande decennier. Högre grad av samverkan mellan trafikslagen är lösningen som leder till minskad energiförbrukning, bättre villkor i transportbranschen och i förlängningen lägre kostnader för godstransporter.

Ett viktigt steg i detta sammanhang är att näringslivet, som beställare av transporter, kräver att transporteffektiviteten optimeras när de beställer transporter. I förlängningen innebär det att transportköpare och speditörer – som ofta är de som konkret organiserar transporterna – får i uppdrag att utveckla och realisera långsiktigt hållbara affärsmodeller, där transporteffektivitet blir ett centralt inslag”, skrev företrädare för Svensk sjöfart, Tågföretagen och Sveriges åkeriföretag

Nämnda personer

Haval van Drumpt

Vd Tre Sverige

Mattias Goldmann

Grundare 2030-sekretariatet
Statsvetenskap (Uppsala Uni.)

Åsa Pettersson

Vd Energiföretagen
Master i statsvetenskap (Lunds uni. 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024