Debatt

Europas självförsörjning på techområdet måste bli lika prioriterad som elen

Regeringen och offentlig sektor bör ta frågan om den digitala suveräniteten på mycket större allvar. Därför bör detta bli nästa fokusområde där vi ska öka självförsörjningsgraden i Sverige och Europa, skriver 16 företrädare för techindustrin.

En växande europeisk tech-sektor säkrar vår egen kompetensutveckling och gynnar företagandet, skriver debattörerna.
En växande europeisk tech-sektor säkrar vår egen kompetensutveckling och gynnar företagandet, skriver debattörerna.Foto: Åserud, Lise/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ordet självförsörjning har fått en renässans i spåren av att de geopolitiska motsättningarna ökat, inte minst sedan den 24 februari förra året.

Vi pratar inte längre enbart om livsmedel utan även om energi, metaller och halvledare för att nämna några exempel.

Kort sagt; vi kan inte förlita oss på välvilligheten från länder som inte ingår i vår egen intressesfär inom livsviktiga områden. Särskilt inte som försörjningskedjor allt mer hotas av politiska motsättningar och en ökad misstro gror mot diktatoriska regimer.

Ett område som borde få samma höga prioritet inom självförsörjning som ovan nämnda exempel är tech-sektorn eftersom konsekvenserna av att nyttja IT-tjänster från världens alla hörn äventyrar både organisationers och individers integritet.

Dessutom finns en risk att Sverige och Europa hamnar på efterkälken vad gäller AI om vi inte ser om vårt eget hus. För vad händer om ett land i den globala tech-gemenskapen plötsligt stänger av kranen för dataflödet till exempelvis EU?

Fakta

Henrik Gavelli
koncernchef Redpill Linpro
Lotta Lundin
vd och medgrundare iGrant
John Vestberg
vd Clavister
Ulrika Mengshoel Wedelin
vd Digitalist
Johan Christenson
grundare och innovationschef Cleura
Astor Nummelin Carlberg
vd Open Forum Europe
Alexander Hanff
Specialist på integritets- och dataskyddslagstiftning, rådgivare till European data protection board
André Catry
Senior rådgivare inom IT-/informationssäkerhet och cyberrisk
Fredric Wallsten
vd Safespring
Linda Braunias
vd Artisan Global Media
Eric Hjelmestam
vd MetaSolutions
Karl Eklöf
medgrundare och innovationschef Sitevision
Joakim Öhman
vd Elastx
Johan Tordsson
vd och grundare Elastisys
Viktor Underwood,
vd Quickchannel
Stefan Andersson
vd RedBridge AB och Binero Group AB

Sverige i egenskap av EU:s ordförandeland och en pionjär inom många digitala utvecklingsområden, borde visa ett större intresse för frågan.

Ett hinder

Utvecklingen på tech-området har visserligen alltid setts utifrån en global horisont med samverkan över både nationsgränser och världsdelar. I en värld där vi litar på varandra och inga synligt överhängande hot finns, har den explosiva utvecklingen på området de senaste 20 åren fungerat väl.

Sverige i egenskap av EU:s ordförandeland och en pionjär inom många digitala utvecklingsområden, borde visa ett större intresse för frågan.

Men efter molntjänsternas inträde på marknaden där all data flyttades från lokala servrar till tjänsteleverantörernas servrar så hände något.

Plötsligt kunde känslig persondata och företagshemligheter finnas i Kina, USA eller för den delen i Ryssland. Utvecklingen på området har sedan dess mynnat ut i att det är ett fåtal amerikanska aktörer som i princip har oligopol på stora delar av världens data.

Ofta med tjänster som inte är öppna för integration och vidareutveckling av andra tjänster.

I en utveckling där behovet av att tryggt kunna maximera användningen av data för att skapa bättre samhällstjänster, inte minst genom AI, är detta ett hinder.

EU har insett problemet, inte minst efter Max Schrems-målet som blottlade de legala problem som finns när personuppgifter hamnar hos exempelvis amerikanska molntjänstleverantörer,  där amerikansk och EUs datalagstiftning krockar.

EU har därför uttalat sin ambition att stärka regionens självförsörjningsgrad (eller digitala suveränitet) inom tech-området och främja utvecklingen av lösningar som byggs på öppna standarder och öppen källkod för att möjliggöra delning av data.

Flera initiativ har tagits för att skapa förutsättning för en europeisk standard inom tech-området, som exempelvis det av Tyskland och Frankrikes regeringar initierade Gaia-x- projektet.  

Kompetensutvecklingen säkras

Som representanter för Sveriges tech-industri skulle vi vilja se att även Sverige tar en tydligare roll i det arbetet.

Trots att myndighetsdrivna initiativ, som exempelvis eSamverkan, har pekat på vikten av att använda europeiska lösningar för att framtidssäkra offentlig sektors robusthet, säkerhet och möjlighet till samarbeten inom utveckling, så händer det inte något revolutionerande på området.

Ett exempel vore att fler upphandlar i enlighet med de rekommendationer som eSamverkan tagit fram.

Vi skulle därför vilja be regeringen och i första hand svensk offentlig sektor, att gå från ord till handling när det gäller att minska beroendet av utomeuropeiska tech-tjänster och skaffa sig en större kunskap kring vilka möjligheter europeiska alternativ istället kan skapa.

Dessutom önskar vi att regeringen med näringsminister Ebba Busch i spetsen, ser samma affärspotential för svensk techsektor som i fallet med den stora fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna vad gäller just perspektivet självförsörjning.

En växande europeisk techsektor säkrar vår egen kompetensutveckling och gynnar företagandet. Detta vid sidan av de mer självklara säkerhetsaspekterna när data behålls inom våra egna gränser, där öppna IT-lösningar medger erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling, något som i slutänden även gynnar de som ska stå för notan – skattebetalarna.

Nämnda personer

Ebba Busch

Partiledare Kristdemokraterna, energi- och näringsminister, vice statsminister
Studier i freds- och konfliktforskning (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00