Caroline Szyber: Inrätta en författningsdomstol

MAKTDELNING. Nya lagar måste kunna stoppas om de strider mot grundlagarna, säger Caroline Szyber som anser att remissförfarandet, Lagrådet och KU är tandlösa. 

– FRA-debatten är ett exempel där det hade varit bra med en författningsdomstol, säger Caroline Szyber (KD) till Altinget. Hon och Kristdemokraterna har drivit frågan flera år att Sverige ska införa en författningsdomstol. Szyber har skrivit en motion om att regeringen bör tillsätta en utredning som ska visa hur en sådan domstol kan inrättas i det svenska politiska systemet.

 – Lagförslaget om FRA var inte tillräckligt prövat. Tittar man på de länder som har en författningsdomstol, exempelvis Tyskland, så blev det en annan debatt och en annan utgång. Det är ett typexempel där en författningsdomstol hade behövts.

Bara rådgivande 

Caroline Szyber anser att dagens lagprövning är otillräcklig.

– Både remissförfarandet och justitiedepartementets konstitutionella granskning är bara rådgivande, säger hon.

Lagrådet tycker hon har mer tyngd då det är domare från högsta domstolen.

– Till viss del fyller Lagrådet rollen. Men även deras utlåtande är rådgivande. Det händer att regeringar går emot Lagrådet. Det visar att det då skulle behövas en författningsdomstol.

 

Läs hela artikeln på Altinget Rikspolitik. Teckna gratis ej bindande provabonnemang här.

Forrige artikel Danska friskolor får hårdare regler Næste artikel Svårigheter när EU ska fånga in utsläppen Svårigheter när EU ska fånga in utsläppen