Lagrådet underkänner lag om privata sjukförsäkringar

JURIDIK. Regeringen vill säkerställa att ingen kan köpa sig före kön inom den offentligt finansierade vården med en privat sjukförsäkring. Men Lagrådets experter anser att regeringen inte lyckas visa att lagen behövs och anser att lagförslaget ska dras tillbaka.

Regeringen tycker att det ökande antalet privata sjukvårdsförsäkringar är ett hot mot den jämlika vården. Men förslaget i den promemoria som skickades ut på remiss i höstas fick hård kritik från remissinstanserna och ansågs vara både otydligt och illa underbyggt.

LÄS OCKSÅ: Förslag om sjukvårdsförsäkring får kritik

Bland andra Statskontoret ansåg det oklart hur de nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen ska tillämpas, bestämmelser vars syfte är att förtydliga att inom offentligt finansierad verksamhet får vård enbart ges till försäkringspatienter om de så kallade människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts.

Lagrådet instämmer

Nu får Statskontoret och de andra kritiska remissinstanserna sin uppfattning bekräftad av juristerna i Lagrådet som har granskat förslaget. Lagrådet skriver att det inte framgår i lagförslaget att det faktiskt görs några avsteg från vare sig människovärdesprincipen eller behovs- och solidaritetsprincipen i dag på grund av de privata sjukvårdsförsäkringarna. Eller som Lagrådet också uttrycker det: "Det har alltså inte visats att lagstiftningen behövs."

Lagrådet efterlyser också en konsekvensanalys för vad förslaget kommer att innebära för de patienter man vill gynna, i lagrådsremissen finns endas en analys av hur försäljningen av privata vårdförsäkringar kan påverkas.

Lagrådet påpekar också att det inte framgår hur bestämmelserna kan utvärderas, då det enligt remissinstanser skulle vara förenat med stora rättsliga och praktiska svårigheter.

Detta sammantaget innebär att regeringen överhuvudtaget inte bör genomföra förslaget, enligt Lagrådets yttrande.

Läs hela artikeln på Altinget vård och hälsa (Abonnemang krävs, teckna gratis ej bindande provabonnemang här).  

Forrige artikel Regnér: ”Jag är glad att det är så här”   Regnér: ”Jag är glad att det är så här” Næste artikel Lång väntan på översyn av socialtjänstlagen Lång väntan på översyn av socialtjänstlagen