50 000 nyanlända ska erbjudas Integrationsår

NYANLÄNDA. En del i den stora arbetsmarknadsreform som Centerpartiet vill genomföra är ett integrationsår för 50 000 utvalda nyanlända.

Centerpartiets vallöfte är att 100 000 fler ska få jobb, merparten av de personer är nyanlända.

- Många nya står utanför arbetsmarknaden. Det är 250 000 som tillhör särskilt utsatta grupper, sade partiledaren Annie Lööf på en pressträff i Almedalen.

Annie Lööf pekar på den tudelning som finns på den svenska arbetsmarknaden där inhemskt födda har en långt lägre arbetslöshet än nyanlända personer.   

Lägst andel enkla jobb i EU

Centerpartiet har tidigare presenterat olika förslag som ska leda till fler enkla jobb och där arbetsgivaren får betala mindre än vad lön och arbetsgivaravgifter uppgår till i dag.

- Sverige har lägst andel enkla jobb i EU, sade Lööf.

Nu pekar centerledaren på att integrationen är ett stort hinder för nyanlända inträde på arbetsmarknaden.

- Integrationspolitiken behöver bli mer intensiv. Centerpartiet har ett program för en svensk nystart, sade hon.

Under nästa mandatperiod vill partiet att 50 000 nyanlända ska gå ett integrationsår som ska ge grundläggande språkkunskaper och yrkesfärdighet. Det blir ett intensivt år med 50 timmars utbildning och arbetspraktik i veckan. Kommunerna ska få ansvar att välja ut nyanlända som har bäst förutsättningar att klara av året och som också bedöms ha goda chanser att få stanna i landet.  

Språket är nyckeln

- Språket är nyckeln till integration, sade Lööf som vill att språkundervisning ska erbjudas på arbetsplatsen men också på kvällstid.

- Målet är att uppnå baskunskaper.

Lööf anar att dagens sfi (svenska för invandrare) inte håller måttet.

Sfi-pengen ska därför villkoras. Partiet vill att nyanlända som går sfi testas före utbildningen startar och sedan igen efter avklarad utbildning. Den som anordnar kursen får ersättning utifrån uppmätt resultat.

In i bristyrken

Förutom språkutbildning ska integrationsåret också innehålla praktik inom bristyrken.

- Det är företagen och kommunerna som ska identifiera vilka bristyrken som finns, sade Lööf.

Den tredje delen i integrationsåret handlar om samhällsorientering och mentorprogram.

- Den nyanlända som genomför intregrationsåret och uppnår de högt uppsatta målen ska få ett certifikat på uppnådda kunskaper, sade Lööf som hoppas att ett sådant certifikat kan bli porten in på arbetsmarknaden.

Sedan tidigare har partiet drivit linjen att dagens etableringsersättning delvis ska göras om till lån utifrån den modell som gäller för studiemedel. Lånedelen är tänkt att utgöra finansiering av integrationsåret som sammantaget beräknas kosta staten 2,6 miljarder kronor under en fyraårsperiod.

Forrige artikel Altinget partiquiz: Centerpartiet Altinget partiquiz: Centerpartiet Næste artikel Altingets partiquiz: Socialdemokraterna Altingets partiquiz: Socialdemokraterna
 • Rapportera

  Torben Bach Sørensen · Kristen debattør

  50.000 jobs ?

  Kære Annie Løøf,

  Det er ikke engang nok til at absorbere det antal nye miganter, fødsler i muslimske familier, familiesammenføringer og flygtninge der kommer til Sverige det næste år.

  Hvis ikke Sverige tager dramatiske skridt i indvandrer politikken, er Sverige dømt til kulturelt undergang indfor de næste 50 år.

  Sæt dig ned med en lommeregner og lav en sandfærdig kalkule baseret på faktiske tal og statistiske forudsigelser.
  Allerede i 2050 vil hver tredje svensker være muslim.!!!

  Så er dit parti allerede lagt i graven, fordi i ikke i tide tog ansvar og hånd om den kulturelle arv i har modtaget fra deres forældre og forfædre.

  Du og dit parti behandler desværre denne arv forkastelig, naiv humanistisk og uden ydmighed overfor kommende generationer.