40 kommuner får nya friskolor – flest nyetableringar i storstäder

Skolinspektionen har beviljat 107 nya ansökningar om att starta friskola. De flesta är grundskolor i storstadsområden, och majoriteten av huvudmännen driver aktiebolag.

Tillstånd för ny skola har godkänts i 40 kommuner. 
Tillstånd för ny skola har godkänts i 40 kommuner.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix/TT
Rebecka Prahl

Skolinspektionen har beviljat 107 av totalt 223 ansökningar om att starta fristående skola läsåret 2022/2023. 52 av dessa är nyetableringar och 55 är utökning av befintlig verksamhet.

Stora aktörer dominerar

Ansökningarna har huvudsakligen inkommit från huvudmän som driver aktiebolag, vilka också står bakom 91 procent av nyetableringarna. Stiftelser, ideella och ekonomiska föreningar eller enskilda firmor står för tio av de inkomna ansökningarna. 

Totalt står 27 koncerner bakom de 84 godkända ansökningarna. Fyra koncerner står bakom hälften av dem. 

Grundskolor

Flest vill starta grundskoleverksamhet. Skolinspektionen har fått in 92 ansökningar om nyetablering på grundskolenivå. Av dessa blev 37 stycken godkända. Den vanligaste grunden till avslag är elevprognos och ekonomiska förutsättningar. 

Fler ansökningar i storstäder

Mer än varannan av de 52 godkända nyetableringarna är i storstäder och storstadsnära kommuner.  


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget