Utbildningspolitik


 

Utbildning är en ständigt aktuell politisk fråga. Alla är i stort sett överens om att skolan är viktig för ett demokratiskt samhälle och för att fostra morgondagens medborgare. Men idag brottas svensk skola med problem som betygsinflation, brist på likvärdighet medan det samtidigt pågår en hätsk debatt om friskolor och huruvida vinster ska få tas ut. Hur säkrar vi en god utbildning för alla? Bör skolan förbli kommunernas ansvar eller vore ett förstatligande att föredra? I Altingets utbildningspolitiska nätverk tar vi oss bortom rubrikerna och går djupare än i den dagliga utbildningspolitiska debatten. 

Nätverket är en möjlighet att möta och nätverka med andra nyckelaktörer inom utbildningssektorn och utbyta erfarenheter. Syftet är att skapa dialog mellan både offentliga, privata och idéburna aktörer inom utbildningssektorn. Vid varje träff bjuder vi in en kunnig och intressant gäst med givet tema från politik, näringsliv eller akademi. Fokus ligger på interaktivitet och diskussion. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år, på F7 Möten & Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar frukost, fika och gemensam lunch. 

 

Kerstin Weyler

Samtalsledare är Kerstin Weyler, mångårig chefredaktör på Skolledaren. Tidigare har hon även arbetat på Skolverket och Skolvärlden. 

 

 

Se ett urval av våra tidigare nätverksträffar härhär & här

 

 

Kommande träffar: 

 

Svenskt näringsliv om framtidens yrkesutbildning

 

 

 

 

 

Johan Olsson, policyexpert inom kompetensförsörjning vid Svenskt näringsliv.Foto: Ernst Henry

I Svenskt näringslivs rapport Framtidens yrkesutbildning - Ge branscherna makten, konstateras det att samtidigt som såväl privat som offentlig sektor skriker efter yrkesutbildade med rätt kompetens, sjunker andelen elever på de nationella yrkesutbildningsprogrammen. Enligt beräkningarna kommer det år 2035 saknas 290 000 yrkesutbildade om inget görs. I den så kallade branschmodellen framlägger Svenskt näringsliv flera åtgärder för att stärka det svenska utbildningssystemet. Vilka utmaningar står vi inför och vilka möjligheter finns för att möta arbetsmarknadens ökande efterfråga på rätt kompetens?

På dagens träff gästar Johan Olsson, policyexpert inom kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv. Johan kommer att berätta om rapporten - vilka brister finns i dagens utbildningssystem och hur kan de åtgärdas?

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 31 januari 2023, kl.09.30-12.30

 

 

Skolpolitiken efter valet

Friskolor, likvärdighetsproblematik och sjunkande skolresultat var alla heta ämnen i skoldebatten innan valet. Nu har det gått sex månader sedan Sverige röstade och vi har förhoppningsvis en ny regering på plats. Under denna träff bjuder Altinget in talespersoner från både regeringspartier och oppositionen. Vad är politikernas mål för skolpolitiken de kommande fyra åren?

Gästar gör Noria Manouchi (M), Mathias Bengtsson (KD), Camilla Hansén (MP), Åsa Westlund (S), Daniel Riazat (V) och Fredrik Malm (L). Fler talespersoner kan tillkomma. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 29 mars 2023, kl. 13.30-16.30

 

 

Skolverkets regionalisering 

Kjell Hedwall, avdelningschef på Skolverket

Senare års Pisaundersökningar visar att skillnaderna mellan svenska skolors betygsresultat har ökat. Svensk skola är mindre likvärdig än skolorna i övriga Norden. Mot bakgrund av detta ska Skolverket inom 2 års tid inrätta tio nya regionala kontor i samverkan med specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Beslutet är en del av ett regeringsuppdrag som ska göra skolan mer likvärdig, stärka dess kvalitet och göra så att fler elever når målen. De regionala kontoren ska möjliggöra kvalitetsdialoger med landets 2800 skolhuvudmän, vilket rapporteras vara ett viktigt steg i att förbättra den utbildning som svensk skola erbjuder.

Kjell Hedwall är avdelningschef vid Skolverket och gästar nätverket för att berätta mer om regionaliseringen. Hur kommer placeringen att påverka skolverkets arbete för en bättre svensk skola och vilka mål vill man exempelvis uppnå med att samlokalisera verksamheten med SPSM?

 

och

 

Så jobbar Altingets redaktion

Senare under samma träff gästas vi av Rebecka Prahl, redaktör för bland annat Altingets utbildningsnisch. Under dagens möte berättar Rebecka mer om Altingets bevakning av just utbildningsfrågor. Vad fokuserar Altinget på i nyhetsvärderingen?

 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 31 maj 2023, kl.09.30-12.30

 

 

 

Skolinspektionen och den likvärdiga skolan

Helén Ängmo, Generaldirektör på på Skolinspektionen

En likvärdig skola innebär att alla ska ha lika förutsättningar vad gäller tillgång till en god utbildning som ska hålla en hög kvalitet. Hur bedrivs arbetet och vilka åtgärder vidtas för att säkerställa detta?

Dagens träff gästas av Helén Ängmo som sedan 2015 arbetar som generaldirektör hos Skolinspektionen. Helén kommer under träffen att berätta om Skolinspektionens arbete för att säkerställa den likvärdiga skolan.

 

 Torsdagen den 14 september 2023.

 

 

 

Övriga datum 2023

  • Torsdagen den 16 november 

 

Med förbehåll för ändringar. 

 

 

Vill du veta mer om nätverket och hur du kan delta? Kontakta Sofie Himmelstrand på sohi@altinget.se eller via telefon på 0720925621

Nätverket är förenat med en kostnad, se pris och villkor här

 

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehåll och tema? Kontakta nätverkskoordinator Alexander Norrgrann på alno@altinget.se 

 

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Vi möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

 

Vill du ha mer information om deltagande och pris?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Alexander Norrgrann

Nätverksansvarig

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk