Utbildningspolitiskt nätverk


Utbildning är en ständigt aktuell politisk fråga, en fråga där alla har mandatet att tycka till för vi har alla gått i skolan eller har barn som går i skolan nu. Svensk skola gick på det stora hela framåt i PISA-undersökningen från 2019 men tappar vad gäller exempelvis likvärdigheten. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men vad gäller likvärdigheten i skolan är Sverige en medelmåtta globalt sett. Hur ska vi säkra att en god utbildning ska vara en självklarhet oavsett var i Sverige du bor? Hur ska vi ta oss an lärarbristen? Bör skolan förbli kommunernas ansvar eller vore ett förstatligande att föredra? Detta och mycket mer diskuteras i Alltingets utbildningspolitiska nätverk.  

Altingets utbildningspolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk utbildningspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom utbildningssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem förmiddagar under en säsong, efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm. 
 
Fast samtalsledare är Matilda Westerman, före detta stabschef hos utbildningsminister Gustav Fridolin, och före dess presschef på Lärarförbundet. Idag jobbar Matilda som moderator, konsult och författare. 


Matilda Westerman, mötesledare 

Program säsong 1
Program säsong 2 
Program säsong 3

Nätverket går under år 2020 in på sin fjärde säsong och programmet uppdateras regelbundet här, och kan ses nedan.

 

 

Säsong 4: 

Bonusträff: Skolverket om utbildningens roll i kompetensförsörjningen 
(Gemensam träff tillsammans med Altingets nätverk för arbetsmarknadspolitik)


Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket 

Både offentlig och privat verksamhet över hela Sverige har idag svårigheter med att rekrytera kompetent och välutbildad personal. Samtidigt står många med lägre utbildning, i synnerhet de utan gymnasiekompetens, utan arbete. Vad behöver vi göra på utbildningsområdet för att säkerställa att kvalificerad personal finns till arbetsmarknadens förfogande? Denna säsong av nätverket inleds med en bonusträff, gästar gör skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Hur ska skolan hantera den bristande kompetensförsörjning som vi ser inom många branscher? Arbetsmarknaden och skolan behöver bli mer sammanknuten och vad passar då inte bättre än att ha en gemensam träff med Altingets utbildningspolitiska- och arbetsmarknadspolitiska nätverk.

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 12 maj 2020, kl. 10:00-13:00  

 

Träff 1: Liberalernas utbildningspolitik och skolpolitikens utrymme i januariavtalet 


Roger Haddad (L), Riksdagsledamot och Liberalernas skolpolitiska talesperson 

Den fjärde säsongen av Altingets utbildningspolitiska nätverk inleds med Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad. Roger Haddad sitter som förste vice ordförande i utbildningsutskottet i Riksdagen. Finns det en tydlig linje för skolpolitiken i januariavtalet? Vad anser Liberalerna är det viktigaste för att förbättra svensk skola? Hur ser Haddad på ett potentiellt förstatligande av skolan? Vad tror Haddad att samtalen om konfessionella och religiösa friskolor kommer att landa i? Här får nätverksdeltagarna chansen att ställa sina frågor till en person med mycket inflytande inom svensk skolpolitik.    

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdag den 10 juni 2020, kl. 09:30-12:30  

 

Träff 2: Reformeringen av lärarutbildningen - för fler och mer kompetenta lärare


Anders J. Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola och utredare placerad under utbildningsdepartementet med särskilt uppdrag att ge förslag på hur lärarutbildningen kan reformeras 

Bristen på utbildade lärare är ett stort huvudbry för att svensk skola ska kunna göra ett lyft. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna är alla eniga om att lärarutbildningen ska reformeras. Två utredare har tillsatts för att biträda Utbildningsdepartementet och komma med förslag på hur lärarutbildningen måste reformeras, med fokus på att stärka utbildningens kvalitet och öka antalet lärare. I uppdraget ingår det bland annat att lägga fram förslag på hur längden för KPU kan kortas och studietakten höjas. Uppdraget ska senast slutredovisas den 31 mars 2020. Anders J. Persson, som är en av de två utsedda utredarna i uppdraget, arbetar som akademisk ledare för lärarutbildningen på Södertörns högskola och gästar nätverket under hösten för att diskutera uppdragets slutsatser. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdag den 9 september 2020, kl. 09:30-12:30

 

Träff 3: Centerpartiets Fredrik Christensson om svensk skolpolitik

Fredrik Christensson (C), Riksdagsledamot och Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson   

Under dagens träff gästar Fredrik Christensson nätverket. Christensson är Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson och ledamot i Riksdagens utbildningsutskott. Christensson listades under 2019 som en av årets topp 100 framtida makthavare, med motiveringen "framtida ministermaterial". Vilka punkter på skolområdet är Christensson extra nöjd över att Centerpartiet fick igenom  i januariavtalet? Vad är Christenssons reflektion över den senaste Pisa-resultatet? Vad bör göras för att exempelvis likvärdigheten i svensk skola ska förbättras? 

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdag den 21 oktober 2020, kl. 09:30-12:30

 

Träff 4: Problemet med hemmasittare - Så kan skolnärvaro främjas

Helena Andersson, universitetslektor i pedagogik Malmö universitet

Runtom i Sverige brister skolorna i att hjälpa de som behöver extra stöd och för många barn resulterar det i att de inte går till skolan alls längre. I Sverige är idag flera tusen barn så kallade hemmasittare. På uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län tog IFOUS fram rapporten Skolnärvaro - En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan. Då debatten ofta fokuserar på hur man ska få tillbaka hemmasittarna till skolan ville IFOUS med denna rapport istället fokusera på vad som är viktigt för att främja skolnärvaro och inte få barn och unga att stanna hemma från skolan från första början. Under dagens träff gästar Helena Andersson universitetslektor i pedagogik som författade rapporten om skolnärvaro och berättar mer om sin forskning och rapportens resultat. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, preliminärt onsdagen den 27 november 2020, kl. 09:30-12:30

 

Träff 5: Hur ska likvärdigheten i svensk skola öka?

Uppdateras inom kort

Klarahuset, Drottninggatan 33, preliminärt onsdagen den 20 januari 2021, kl 09:30-12:30

 

Med förbehåll för ändringar

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

  

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi fortsätter att hålla våra nätverksmöten. Vår bedömning är att det är försvarbart att hålla mötena så länge alla följer myndigheternas rekommendationer och regler.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

 

Nytt om namn

Visa fler »