Utbildningspolitiskt nätverk


Altingets utbildningspolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk utbildningspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom utbildningssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 
 
Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under ett år. Träffarna hålls i Kungliga Myntkabinettets konferenslokaler i Gamla stan, Stockholm. 
 
Fast moderator är Matilda Westerman, före detta stabschef hos utbildningsminister Gustav Fridolin, och före dess presschef på Lärarförbundet. Idag jobbar hon som moderator, konsult och författare. 
 
Programmet för säsong 2018/2019 uppdateras regelbundet här, och kan ses nedan, programmet för nätverkets första år kan ses här.

 

Yrkesutbildningarnas kris

Amelie

Amelie von Zweigbergk, utbildningskonsult, och före detta utredare om yrkesprogrammen på gymnasiet. 

Företagen sväljer arbetskraften som har en yrkesutbildning. Samtidigt blir det allt färre som söker till gymnasieskolans yrkesprogram. Däremot har yrkeshögskolan lätta att fylla platserna. Vad händer inom svensk yrkesutbildning? 

Kungl. Myntkabinettet, tisdagen den 29 januari 2019, kl. 9:30-12:30

 

Så bör staten styra skolan   

Per Molander, konsult i politiska policyfrågor och ordf. Jämlikhetskommissionen

Molander menar att det är hög tid att ompröva idéerna om hur offentlig sektor ska styras. Han är kritisk till hur new public management-reformerna har tillämpats, och lägger i en rapport fram förslag som bland annat handlar om att staten ska återta det fulla ansvaret för skolsystemet och det fria skolvalet, och att friskolor bör avvecklas. Hur ska detta gå till? Och hur kommer det i så fall att påverka kommuner och privata utförare?  

Kungl. Myntkabinettet, tisdagen den 12 mars 2019, kl. 9:30-12:30

 

Nästan fyra år efter de stora flyktingströmmarna 2015

Ebba

Ebba Östlin (S), ordförande kommunstyrelsen Botkyrka 

Ebba Östlin, Botkyrka kommunstyrelses ordförande, och tidigare regeringens utredare om nyanländas skolgång pratar mer om hur det går för de nyanlända i det svenska skolsystemet - vad gjordes bra och vad kunde ha gjorts bättre? 

Kungl. Myntkabinettet, tisdagen den 9 april 2019, kl. 9:30-12:30

 

Hur styra en sektor som består av både offentliga och privata aktörer?

Jonas V

Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och IFN

Nationalekonom och debattör Jonas Vlachos pratar om styr- och mätproblem i dagens skola - hur fungerar styrningen egentligen och hur ska vi mäta resultatet (betygen)? 

Kungl. Myntkabinettet, tisdagen den 14 maj 2019, kl. 9:30-12:30

 

Vad vill den nya regeringen med skolan?

 

Gunilla Svantorp (S), utbildningspolitisk talesperson och ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Svantorp efterträder Matilda Ernkrans (S) på ordförandeposten i utbildningsutskottet. Hon har ett gediget förflutet inom utbildningspolitiken, både i kommun, landsting och riksdag. På denna sista nätverksträff för säsongen berättar Svantorp om vägen framåt för skolan de nästkommande fyra åren. I vilken politisk riktning vill Socialdemokraterna föra skolan framöver, och hur går det ihop med januariavtalet? Vilka frågor ligger på agendan i utskottet, och hur vill politikerna komma tillrätta med de utmaningar som finns? 

Kungl. Myntkabinettet, tisdagen den 11 juni 2019, kl. 9:00-12:00 

Nytt om namn

Visa fler »